×

เอกสารลับสะเทือนโลก ‘Panama Papers’ พลิกสังคมสู่ความโปร่งใสทุกระดับชั้น

08.11.2021
  • LOADING...

การเปิดเผยข้อมูลเอกสารลับ ‘The Panama Papers’ เป็นหนึ่งเหตุการณ์สะเทือนโลกของ John Doe หนึ่งใน Leaktivism โดยเอกสารลับดังกล่าวได้เปิดเผยรายชื่อบริษัทขนาดใหญ่ นักการเมือง และบุคคลสาธารณะระดับโลก ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปกปิดสินทรัพย์จำนวนมหาศาลเพื่อเลี่ยงภาษี รวมถึงการกระทำผิดกฎหมายอย่างการฟอกเงิน และสิ่งนี้คือการตอกย้ำความสำคัญของ Data Journalism เพื่อสร้างความโปร่งใสมากขึ้นแก่สังคมในทุกระดับ

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 
 

 
 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Creative นัทธมน หัวใจ                                                

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin เอกราช มอเซอร์

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน จำปาวัน

Internship ภัควัตน์ ฟองดี

 
 
  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising