×

ชาวต่างชาติกับการพัฒนาเมืองเซี่ยงไฮ้ (Part 2/3)

08.05.2023
  • LOADING...

8 Minute History เอพิโสดนี้ พูดถึงการแผ่ขยายอำนาจของชาติตะวันตกในเซี่ยงไฮ้ หลังจากจบสงครามฝิ่นครั้งที่ 2 ชาวต่างชาติก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในการควบคุมพื้นที่ในแผ่นดินจีน อีกทั้งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเมืองเซี่ยงไฮ้ในปัจจุบัน 

 

สถาปัตยกรรมตะวันตกที่ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือนั้น ต่างมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เช่น ‘The Bund’ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งการค้าในโลกตะวันออกของมหาอำนาจตะวันตกบนแผ่นดินจีน รวมไปถึงห้องรับแขกแห่งเซี่ยงไฮ้ หรือ ‘Peace Hotel’ ที่สะท้อนวิวัฒนาการของเซี่ยงไฮ้ได้ดี เพราะเป็นกิจการที่เกิดจากการแข่งขันทางการค้าของอังกฤษและชาวต่างชาติที่มาทำการค้าที่เซี่ยงไฮ้ 

 

ในยุคเวลาที่จีนถูกต่างชาติคุกคามนั้น ฝ่ายต้าชิงเองก็พยายามปฏิรูปและปรับตัวเข้าหาชาติตะวันตก แต่ก็ไม่สามารถเอาชนะนายทุนที่เข้ามาวางรากฐานในการพัฒนาเมืองเซี่ยงไฮ้ได้ การยึดครองพื้นที่ของชาติตะวันตกในแผ่นดินจีน จะมีที่มาที่ไปอย่างไร ติดตามได้ในเอพิโสดนี้

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 

 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์, พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล

Creative นัทธมน หัวใจ

VDO Editor เสาวภา โตสวาท

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

 

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising