×

จุดเปลี่ยนราชวงศ์ Stuart สู่ Hanover เทวดาสู่มนุษย์ ประชาธิปไตยอังกฤษเติบโต

28.03.2022
  • LOADING...

อีกหนึ่งจักรวรรดิที่เป็นรากฐานสำคัญของพัฒนาการประวัติศาสตร์โลก ก็คือจักรวรรดิบริเตน เอพิโสดนี้จึงพูดถึงอีกหนึ่งหัวเลี้ยวหัวต่อของประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรหรือ ‘อังกฤษ’ ช่วงที่ประชาธิปไตยอังกฤษก้าวหน้าไปอีกขั้น เพราะเป็นยุคที่เปลี่ยนจากราชวงศ์ Stuart สู่ Hanover เกิดเหตุการณ์ The Southsea Bubble หรือเหตุการณ์ ‘ฟองสบู่หุ้น’ ครั้งแรกบนโลก กล่าวคือการที่กลุ่มนักการเมืองอังกฤษซื้อหุ้นก่อนที่จะมีการประกาศระดมทุนครั้งสำคัญหรือก่อนการประกาศขายสัมปทานผูกขาด จนกระทั่ง Robert Walpole เข้ามาแก้วิกฤตเศรษฐกิจครั้งนั้น รวมทั้งขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนแรกของอังกฤษ ซึ่งนับเป็นพื้นฐานสำคัญของการเมืองการปกครองอังกฤษภายใต้ประชาธิปไตยที่แข็งแรงจากวันนั้นจนถึงวันนี้

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 


 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Creative นัทธมน หัวใจ, ภัควัตน์ ฟองดี                                                 

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin Intern สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

Proofreader ชนเนตร ลอยครุฑ

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising