×

‘OR’ ประกาศแผนปีนี้ทุ่มงบกว่า 3 หมื่นล้านบาท ลุยขยายธุรกิจทุกกลุ่ม พร้อมตั้งเป้าขึ้นเป็นผู้นำ EV Ecosystem

21.02.2023
  • LOADING...

‘OR’ เปิดแผนธุรกิจปีนี้อัดงบลงทุน 3.12 หมื่นล้านบาท ปูพรมขยายธุรกิจหลัก 4 กลุ่ม Lifestyle-Mobility-Global-OR Innovation พร้อมเน้นความร่วมมือในธุรกิจ EV ของกลุ่ม ปตท. รวมถึงลงทุนใน Green Energy ตั้งเป้าขึ้นเป็นผู้นำ EV Ecosystem

 

ดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก หรือ OR เปิดเผยว่า สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2566 บริษัทได้เตรียมงบลงทุนจำนวน 31,197 ล้านบาท โดยมุ่งเน้นการขยายและสร้างความแข็งแกร่งของ Business Value Chain ของกลุ่มธุรกิจ Lifestyle ซึ่งจัดสรรงบประมาณจำนวน 14,193 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 45% ของงบลงทุน สำหรับขยายสาขาร้าน Café Amazon และร้าน Texas Chicken รวมไปถึงการแสวงหาพันธมิตรและการลงทุนใหม่ๆ โดยนอกจากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (F&B) แล้ว OR ยังให้ความสำคัญในกลุ่มธุรกิจด้าน Health & Wellness และ Tourism

 

สำหรับกลุ่มธุรกิจ Mobility จัดสรรงบลงทุนจำนวนประมาณ 6,799 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 22% ของงบลงทุน เพื่อขยายธุรกิจรักษาความเป็นผู้นำใน Mobility Ecosystem ทั้งในแง่การขยายสาขา PTT Station และ EV Station PluZ รวมถึงการผลักดันให้เกิดความร่วมมือในธุรกิจ EV ของกลุ่ม ปตท. อย่างเป็นระบบ รวมไปถึงการลงทุนใน Green Energy เพื่อเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของแหล่งพลังงาน ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะต้องการพลังงานชนิดใดสำหรับการเดินทาง เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานเป็นไปอย่างราบรื่น 

 

ทั้งนี้ในปี 2565 บริษัทยังคงรักษาความเป็นผู้นำในตลาด โดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 43.2% และได้ติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า EV Station PluZ แล้วจำนวนทั้งสิ้น 302 แห่ง หรือ 909 หัวชาร์จ และได้ร่วมกับพันธมิตรที่หลากหลายในการขยายเครือข่าย EV Station PluZ ให้ผู้บริโภคสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างสะดวกสบาย เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นําในระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) 

 

สำหรับกลุ่มธุรกิจ Global ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 4,954 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 16% ของงบลงทุนยังคงมุ่งขยายการลงทุนในการเปิด PTT Station และ Café Amazon ผ่านบริษัทในเครือในต่างประเทศ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในประเทศที่ OR ได้เข้าไปดำเนินการแล้ว พร้อมแสวงหาโอกาสในการลงทุนในประเทศใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ

 

ส่วนกลุ่มธุรกิจ OR Innovation ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 5,251 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 17% ของงบลงทุน มุ่งแสวงหาธุรกิจใหม่เพื่อต่อยอดธุรกิจในปัจจุบัน โดยกำหนดหลักเกณฑ์ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างนวัตกรรมในแบบฉบับของ OR เพื่อเป็นต้นแบบขององค์กรสมัยใหม่ และทำให้ OR เติบโตไปพร้อมกับผู้คนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการลงทุนในนวัตกรรมเพื่อพัฒนาโมเดลทางธุรกิจใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising