×

นิด้าโพลชี้ ประชาชนส่วนใหญ่ ‘พอใจ’ บทบาทการทำงานฝ่ายค้าน แต่ควรให้รัฐบาลใช้งบปี 2567 ก่อนค่อยยื่นซักฟอก

โดย THE STANDARD TEAM
17.03.2024
  • LOADING...

วันนี้ (17 มีนาคม) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น ‘นิด้าโพล’ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง ‘ฝ่ายค้านจริงหรือเปล่า?’ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2567 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 

 

จากการสำรวจ เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสาเหตุที่ฝ่ายค้านไม่ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาล พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 32.75 ระบุว่า ควรให้โอกาสรัฐบาลได้บริหารงบประมาณปี 2567 ก่อน รองลงมา ร้อยละ 23.74 ระบุว่า รัฐบาลเพิ่งบริหารประเทศได้แค่ 6 เดือน จึงยังไม่ถึงเวลาขอเปิดซักฟอกเพื่อล้มรัฐบาล, ร้อยละ 23.51 ระบุว่า ฝ่ายค้านไม่มีข้อมูลใดๆ ในเชิงลึกพอที่จะล้มรัฐบาลได้, ร้อยละ 11.91 ระบุว่า ฝ่ายค้านเกี้ยเซี้ย (ประนีประนอม) กับรัฐบาล, ร้อยละ 5.42 ระบุว่า ฝ่ายค้านอยากร่วมรัฐบาล, ร้อยละ 5.34 ระบุว่า ฝ่ายค้านบางพรรคมัวแต่หมกมุ่นอยู่กับประเด็นมาตรา 112, ร้อยละ 4.05 ระบุว่า รัฐบาลบริหารแบบไม่มีช่องโหว่ให้ฝ่ายค้านขอเปิดซักฟอกเพื่อล้มรัฐบาล, ร้อยละ 3.05 ระบุว่า ฝ่ายค้านทำงานไม่เป็น และร้อยละ 11.53 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

ด้านความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับมติของฝ่ายค้านที่จะขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 38.09 ระบุว่า เห็นด้วยกับมติของฝ่ายค้านที่จะขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ รองลงมา ร้อยละ 28.24 ระบุว่า ฝ่ายค้านไม่ควรขอเปิดอภิปรายใดๆ ในเวลานี้, ร้อยละ 26.72 ระบุว่า ฝ่ายค้านควรขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลมากกว่า และร้อยละ 6.95 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

สำหรับความพึงพอใจของประชาชนต่อการทำงานของฝ่ายค้านพบว่า ตัวอย่างร้อยละ 36.49 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ รองลงมา ร้อยละ 28.39 ระบุว่า พอใจมาก, ร้อยละ 20.84 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ, ร้อยละ 10.84 ระบุว่า ไม่พอใจเลย และร้อยละ 3.44 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ     

 

ท้ายที่สุดเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการบุกทำเนียบรัฐบาลของ ปดิพัทธ์ สันติภาดา เพื่อทวงถามร่างกฎหมายที่ค้างจากฝ่ายบริหาร พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 27.25 ระบุว่า เห็นด้วยกับการทวงถาม แต่ไม่ควรบุกทำเนียบรัฐบาล รองลงมา ร้อยละ 25.19 ระบุว่า เห็นด้วยกับการบุกทำเนียบรัฐบาลเพื่อทวงถาม 

 

ขณะที่อีกร้อยละ 22.06 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยทั้งการทวงถามและบุกทำเนียบรัฐบาล, ร้อยละ 12.44 ระบุว่า ทำเพื่อประโยชน์ของประชาชน, ร้อยละ 9.92 ระบุว่า เป็นเรื่องสมควรแล้วในการติดตามตรวจสอบโดยชอบและเป็นสิ่งที่พึงกระทำ, ร้อยละ 8.85 ระบุว่า เป็นการกระทำที่ไม่มีมารยาท, ร้อยละ 8.63 ระบุว่า เป็นการก้าวล่วงอำนาจและไม่ให้เกียรติฝ่ายบริหาร, ร้อยละ 6.03 ระบุว่า แค่ต้องการให้เป็นข่าว, ร้อยละ 3.36 ระบุว่า เป็นการทำตามขั้นตอนของทางราชการ และร้อยละ 9.92 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising