×

ม.นอร์ทกรุงเทพ เปิดโพล ชี้ประชาชน 69.9% ต้องการดิจิทัลวอลเล็ต เกินครึ่งเชื่อควรเดินหน้าต่อ หวังแบ่งเบาภาระในครัวเรือน

โดย THE STANDARD TEAM
16.04.2024
  • LOADING...

วันนี้ (16 เมษายน) ผศ.ดร.สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล หัวหน้าแผนกวิจัย สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิดเผยว่า จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกรณี ‘คิดอย่างไรกับเงินดิจิทัล 10,000 บาท’ จำนวน 1,400 ราย ในช่วงวันที่ 12-14 เมษายน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ พบว่ามีความเข้าใจนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ระดับมาก 17%, ระดับค่อนข้างเข้าใจ 48%, ระดับไม่ค่อยเข้าใจ 28% และไม่เข้าใจเลย 7.6% 

 

ขณะเดียวกันได้สำรวจถึงความต้องการพบว่าประชาชนมีความต้องการรวม 69.9% แบ่งเป็นความต้องการในระดับมาก 38%, ค่อนข้างต้องการ 31.9% และไม่ต้องการรวม 30.1% แบ่งเป็นไม่ค่อยต้องการ 18.4% และไม่ต้องการเลย 11.7% 

 

นอกจากนั้น ยังสอบถามถึงความเหมาะสมในหลักเกณฑ์และมาตรการในการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท พบว่ามีความเห็นว่าเหมาะสมมาก 18.1%, ค่อนข้างเหมาะสม 40.9% และไม่เหมาะสม 14.7% และยังได้สำรวจว่านโยบายการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ควรดำเนินการต่อไปหรือไม่ พบว่าควรดำเนินการต่อ 57.5%, ควรดำเนินการต่อแต่ควรปรับปรุงเงื่อนไข 31.9% และไม่ควรดำเนินการต่อ 10.6%

 

พร้อมกันนี้ ยังได้สอบถามถึงความคิดเห็นว่าเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท มีประโยชน์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่ พบว่ามีประโยชน์ในระดับมากที่สุด 22.4%, มีประโยชน์ค่อนข้างมาก 32.7%, มีประโยชน์ค่อนข้างน้อย 26.5% และมีประโยชน์น้อยที่สุด 11.4% 

 

ทั้งนี้ ยังได้สำรวจว่าเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท สามารถแบ่งเบาภาระในครัวเรือน ซึ่งมีประโยชน์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ พบว่ามีประโยชน์ในระดับมากที่สุด 21.4%, มีประโยชน์ค่อนข้างมาก 40.9%, มีประโยชน์ค่อนข้างน้อย 29.1% และมีประโยชน์น้อยที่สุด 8.6% 

 

ขณะเดียวกัน ยังสอบถามว่าเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท สามารถเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศ ซึ่งมีประโยชน์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ พบว่ามีประโยชน์ในระดับมากที่สุด 17.7%, มีประโยชน์ค่อนข้างมาก 39.5%, มีประโยชน์ค่อนข้างน้อย 31.9% และมีประโยชน์น้อยที่สุด 10.9%

 

ผศ.ดร.สานิต ยังสำรวจด้วยว่า หากได้รับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท จากรัฐบาล จะวางแผนใช้เงินเพื่อสิ่งใด พบว่าคนไทยต้องการใช้จ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ตเพื่อของใช้ในชีวิตประจำวัน 50.4%, สินค้าทั่วไป 25.7%, ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม 22.4% และอื่นๆ 1.4%

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising