×

ประชาชนไม่เห็นด้วย กฎหมายยาบ้า ‘ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย’ มองการแพร่ระบาดหนักเพราะยาหาซื้อง่าย

โดย THE STANDARD TEAM
09.04.2024
  • LOADING...
กฎหมายยาบ้า

วันนี้ (9 เมษายน) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น ‘นิด้าโพล’ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจของประชาชน เรื่อง ‘ยาบ้า 5 เม็ด กับผู้เสพ คือ ผู้ป่วย’ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2567 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง

 

จากการสำรวจเมื่อถามถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน พบว่า 

ร้อยละ 57.63 ระบุว่า ยาบ้าหาซื้อได้ง่าย 

ร้อยละ 56.79 ระบุว่า ยาบ้ามีราคาถูก 

ร้อยละ 36.26 ระบุว่า กัญชาหาซื้อได้ง่าย 

ร้อยละ 35.57 ระบุว่า พืชกระท่อม/น้ำกระท่อมหาซื้อได้ง่าย 

ร้อยละ 35.27 ระบุว่า นโยบายของรัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 34.27 ระบุว่า กัญชามีราคาถูก 

ร้อยละ 33.89 ระบุว่า พืชกระท่อม/น้ำกระท่อมมีราคาถูก 

ร้อยละ 31.07 ระบุว่า มาตรการการปราบปรามยาเสพติดไม่มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 30.08 ระบุว่า มาตรการการป้องกันยาเสพติดไม่มีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 26.03 ระบุว่า ผู้บังคับใช้กฎหมายหย่อนยานในการดำเนินการ
ร้อยละ 22.60 ระบุว่า สภาพทางสังคมทำให้คนเสพยาเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 20.76 ระบุว่า นโยบายถือครองยาบ้าไม่เกิน 5 เม็ด ถือว่าเป็นผู้เสพ 

ร้อยละ 17.63 ระบุว่า สภาพทางเศรษฐกิจทำให้คนเสพยาเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 12.44 ระบุว่า นโยบายผู้เสพ คือ ผู้ป่วย 

ร้อยละ 11.91 ระบุว่า ผู้เสพไม่มีจิตสำนึกเอง 

ร้อยละ 11.07 ระบุว่า มาตรการการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดไม่มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 1.22 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อประมวลกฎหมายยาเสพติดที่ยึดหลัก ‘ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย’ พบว่า 

ร้อยละ 67.40 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย 

ร้อยละ 12.60 ระบุว่า เห็นด้วยมาก 

ร้อยละ 9.85 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย และไม่ค่อยเห็นด้วย ในสัดส่วนที่เท่ากัน 

ร้อยละ 0.30 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อการครอบครองยาบ้าไม่เกิน 5 เม็ด ถือว่าเป็นผู้เสพที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาและไม่ต้องโทษจำคุก พบว่า
ร้อยละ 78.85 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย 

ร้อยละ 7.79 ระบุว่า เห็นด้วยมาก และไม่ค่อยเห็นด้วย ในสัดส่วนที่เท่ากัน
ร้อยละ 5.50 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย 

ร้อยละ 0.07 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปริมาณการครอบครองยาบ้าเพื่อเสพที่จะเข้ากับหลักการ ‘ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย’ พบว่า ร้อยละ 59.85 ระบุว่า ยืนยันว่าไม่เห็นด้วย/ไม่ค่อยเห็นด้วยกับหลักการ ‘ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย’ 

ร้อยละ 23.66 ระบุว่า ไม่เกิน 1 เม็ด 

ร้อยละ 8.40 ระบุว่า ประมาณ 2-3 เม็ด 

ร้อยละ 3.66 ระบุว่า ประมาณ 4-6 เม็ด 

ร้อยละ 1.53 ระบุว่า ประมาณ 10-12 เม็ด 

ร้อยละ 0.76 ระบุว่า ประมาณ 7-9 เม็ด 

ร้อยละ 0.08 ระบุว่า ประมาณ 13-15 เม็ด 

ร้อยละ 2.06 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising