×

กลุ่มจะนะรักษ์ถิ่นและเครือข่าย จัดเวที ‘จะนะไม่หายนะ’ หน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา คัดค้านมติการเปลี่ยนผังเมือง

โดย THE STANDARD TEAM
02.10.2020
  • LOADING...
จะนะรักษ์ถิ่น จะนะไม่หายนะ จังหวัดสงขลา ผังเมือง

ความเคลื่อนไหวของกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่นล่าสุด หลังจากเมื่อวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา และมีมติให้เปลี่ยนสีผังเมืองจะนะเป็นสีม่วง เพื่อเปิดพื้นที่ให้เกิดการสร้างนิคมอุตสาหกรรมจะนะก้าวหน้าแห่งอนาคต โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาจำนวน 21 คน แต่งตั้งโดย จารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้แต่งตั้ง มีมติเอกฉันท์ให้เปลี่ยนผังเมืองจะนะจากสีเขียวเป็นสีม่วง (เขตอุตสาหกรรม) ซึ่งกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่นและเครือข่ายมองว่า เป็นมติที่ไม่ฟังเสียงทักท้วงจากประชาชนที่เดินทางไปยื่นหนังสือคัดค้าน และนอนรอคำตอบอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา

 

โดยในวันนี้ (2 ตุลาคม) ได้มีการจัดเวทีในชื่อ ‘จะนะไม่หายนะ’ เพื่อแสดงพลังคัดค้านมติการเปลี่ยนผังเมืองดังกล่าว ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา ตั้งแต่เวลา 15.00-21.00 น. โดยในช่วงเวลา 14.00 น. เครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจะนะ จังหวัดสงขลา โดยคณะครูและนักเรียนร่วมกันละหมาดที่หน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อแสดงพลังคัดค้านอย่างสันติต่อการประกาศเปลี่ยนผังเมืองจะนะเป็นเขตอุตสาหกรรม

 

พร้อมทั้งได้เรียกร้องไปยังโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สถาบันปอเนาะ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีนักเรียนและบุคลากรกว่าแสนคนออกมาร่วมยืนหยัดไปด้วยกัน

 

ทั้งนี้ กิจกรรมบนเวทีประกอบไปด้วยการปราศรัยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมติการเปลี่ยนผังเมือง ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนิคมอุตสาหกรรรมก้าวหน้าที่กำลังจะถูกจัดตั้งขึ้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา นอกจากนี้ยังมีการเล่นดนตรีเพื่อเป็นการผ่อนคลายในบางช่วงอีกด้วย

 

 

ภาพ: เฝาซี ล่าเตะ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories