×

วันแรกของ 7 วันอันตราย สงขลาเกิดอุบัติเหตุสูงสุด-กทม. มีผู้เสียชีวิตมากสุด สาเหตุอันดับ 1 ขับรถเร็ว

โดย THE STANDARD TEAM
12.04.2024
  • LOADING...
PM2.5

วันนี้ (12 เมษายน) ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 11 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นวันแรกของการเฝ้าระวัง 7 วันอันตราย เกิดอุบัติเหตุ 234 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 248 คน ผู้เสียชีวิต 25 คน

 

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็ว ร้อยละ 44.02 ตัดหน้ากระชั้นชิด ร้อยละ 20.94 ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 16.67 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 86.07 ส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง ร้อยละ 85.90 ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 47.01 ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 23.50 

 

ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เวลา 16.01-17.00 น. ร้อยละ 8.55 ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 20-29 ปี ร้อยละ 16.48 

 

โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ สงขลา 11 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ สงขลา 13 คน จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 3 คน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising