Menu
250056

#IDAHOTThailand2019 กับเป้าหมายสร้าง ‘ความยุติธรรมและการปกป้องสำหรับทุกคน’

17.05.2019
  • LOADING...
idahotthailand2019

วันที่ 17 พฤษภาคมของทุกปี ตรงกับวันสากลยุติความหวาดกลัว คนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ (IDAHOT) ซึ่งนักกิจกรรมและกลุ่มผู้สนับสนุนสิทธิความหลากหลายทางเพศกว่า 130 ประเทศทั่วโลก จะร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นพร้อมกันในวันนี้ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ลดอคติ ไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ เพื่อปูทางไปสู่การสร้างสังคมที่เท่าเทียมกันทางเพศในอนาคต

 

idahotthailand2019 idahotthailand2019

 

งาน #IDAHOTThailand2019 บริเวณหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในปีนี้ จัดขึ้นโดยสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยและโครงการบีวิซิเบิลเอเชีย ภายใต้การสนับสนุนของกรมสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ในธีมงาน ‘ความยุติธรรมและการปกป้องสำหรับทุกคน’ (Justice And Protection For All) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งองค์กรเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคการเมือง คณะทูตานุทูต และเจ้าหน้าที่ระดับสูงจาก 10 สถานทูตประจำประเทศไทย รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากองค์การสหประชาชาติ

 

เพื่อร่วมกันเฉลิมฉลอง เรียนรู้ สร้างความเข้าใจ สร้างความยุติธรรม และการปกป้องสำหรับทุกคนให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นเพศไหน มีรสนิยมทางเพศแบบใด ทุกคนเท่าเทียมกัน

 

idahotthailand2019

idahotthailand2019

idahotthailand2019

idahotthailand2019

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE

FOLLOW US

MOST POPULAR