×

เปิดไทม์ไลน์กว่า 1 ทศวรรษ กฎหมายสมรสเท่าเทียม

02.04.2024
  • LOADING...
ไทม์ไลน์ กฎหมายสมรสเท่าเทียม

คาดการณ์ปฏิทินกฎหมายสมรสเท่าเทียม หรือร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ภายหลังจากสภาผู้แทนราษฎรได้ผ่านการเห็นชอบและเข้าสู่การพิจารณาวาระแรกของสมาชิกวุฒิสภาในวันที่ 2 เมษายนนี้

 

THE STANDARD ได้รวบรวมรายละเอียดโดยจำแนกไทม์ไลน์ให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันและเวลา ณ ปัจจุบัน ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภา หากมีมติเห็นชอบ จึงจะนำร่างกฎหมายขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป มีผลบังคับใช้ทันทีหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา 120 วัน ถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ของประเทศไทย และเป็นการยืนหยัดต่อความหลากหลายทางเพศ 

 

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง:


 

อ้างอิง: 

FYI

วุฒิสภาไม่มีอำนาจปัดตกร่างกฎหมายที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้ว โดยจะลงมติได้ 3 กรณีตามรัฐธรรมนูญมาตรา 137 คือ เห็นชอบ-ไม่เห็นชอบ-เสนอแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งจะมีรายละเอียดแตกต่างกัน

 

อ้างอิง: THE STANDARD รวบรวม ณ วันที่ 1 เมษายน 2567

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising