×

ขยะอาหารล้นโลก ถูกทิ้งกว่า 1 พันล้านเมตริกตันต่อปี

28.03.2024
  • LOADING...
ขยะอาหาร

รายงานดัชนีขยะอาหารของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ประจำปี 2024 ระบุว่า โลกของเรามีอาหารเหลือทิ้งมากถึง 1.05 พันล้านเมตริกตันในปี 2022 หรือตีความได้ว่า อาหารราว 1 ใน 5 ของโลกถูกทิ้งไปอย่างเปล่าประโยชน์ โดยภาคครัวเรือน ร้านอาหาร ธุรกิจบริการอาหาร และการค้าปลีก

 

โดยจำนวนอาหารเหลือทิ้งดังกล่าวนั้นสวนทางอย่างมากกับจำนวนผู้ที่อดอยากในโลก โดยรายงานประเมินว่า มีประชากรราว 1 ใน 3 ของโลกที่กำลังเผชิญกับความไม่มั่นคงด้านอาหาร และมีราว 783 ล้านคนที่ตกอยู่ในภาวะหิวโหย 

 

ตัวเลขทั้งหมดนี้ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความสามารถของนานาประเทศในการจัดสรรปันส่วนอาหารที่ผลิตได้อย่างทั่วถึง และต้องไม่ลืมว่าขยะจากอาหารเหล่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดภาวะโลกรวนด้วย

 

 

ภาพประกอบ: นิสากร ฤทธาภัย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising