×

กทม. เร่งจัดเก็บกระทงประจำปี 2566 คัดแยก-ส่งย่อยสลาย คืนสภาพแวดล้อมเดิมให้แม่น้ำลำคลองหลังจบงานประเพณี

โดย THE STANDARD TEAM
28.11.2023
  • LOADING...

วันนี้ (27 พฤศจิกายน) ที่บริเวณปากคลองโอ่งอ่าง ฝั่งพระนคร ใต้สะพานพระปกเกล้า พรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารด้านความยั่งยืนกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย เอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (กทม.) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บกระทงในแม่น้ำเจ้าพระยาในเทศกาลลอยกระทงประจำปี 2566 

 

ทั้งนี้ กทม. กำหนดจัดงานเทศกาลลอยกระทงเป็นประเพณีต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยปี 2566 กำหนดจัดงานใน 2 พื้นที่หลัก คือ บริเวณคลองโอ่งอ่าง เขตพระนคร และบริเวณใต้สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด และเปิดสวนสาธารณะของ กทม. 34 แห่ง ให้ประชาชนลอยกระทง 

 

ซึ่งภายหลังการจัดงาน กทม. ได้ดำเนินการจัดเก็บกระทงตามแผนการปฏิบัติงานจัดเก็บกระทง เพื่อไม่ให้ขยะตกค้างในแหล่งน้ำ โดยแบ่งพื้นที่การจัดเก็บกระทง ดังนี้ 

 

สำนักงานเขตจัดเก็บกระทงในสวนสาธารณะและพื้นที่จัดงานในพื้นที่เขต, สำนักการระบายน้ำจัดเก็บกระทงในคูคลองและบึงรับน้ำ, สำนักสิ่งแวดล้อมจัดเก็บกระทงในแม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มตั้งแต่สะพานพระราม 8 ถึงสะพานพระราม 9 ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร 

 

โดยได้จัดเจ้าหน้าที่และวัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะในการจัดเก็บกระทง จำนวน 168 คน, เรือเก็บขยะจำนวน 31 ลำ ติดตั้งไฟส่องสว่างทุกลำ, เรือขนถ่ายและลำเลียงวัชพืช จำนวน 2 ลำ, เรือเก็บขนและลำเลียงวัชพืช จำนวน 1 ลำ, เรือกวาดเก็บวัชพืช จำนวน 1 ลำ, เรือตรวจการณ์ จำนวน 2 ลำ, รถตรวจการณ์ จำนวน 5 คัน และรถบรรทุกเทท้าย จำนวน 8 คัน เพื่อใช้ในการลำเลียงกระทงไปส่งที่สถานีขนถ่ายมูลฝอย ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ของวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 จนถึงเวลา 05.00 น. ของวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

 

สำหรับในแม่น้ำเจ้าพระยา กำหนดจุดเก็บขนถ่ายขยะกระทง 2 แห่ง คือ บริเวณปากคลองโอ่งอ่าง สะพานพุทธฯ เขตพระนคร และบริเวณท่าคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ เขตราษฎร์บูรณะ พร้อมแยกจำแนกประเภทกระทงให้เสร็จในเวลา 07.00 น. ของวันรุ่งขึ้น (28 พฤศจิกายน) โดยจะรายงานผลการจัดเก็บผ่านเว็บไซต์ของ กทม. www.bangkok.go.th และผ่านสื่อต่างๆ

 

ทั้งนี้ ปี 2565 กทม. จัดเก็บกระทงในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้จำนวนทั้งสิ้น 572,602 ใบ เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่จัดเก็บได้ 403,203 ใบ เพิ่มขึ้นจำนวน 169,367 ใบ คิดเป็นร้อยละ 42 โดยประเภทที่จัดเก็บได้ ทำจากวัสดุธรรมชาติ 548,086 ใบ หรือร้อยละ 95.7 และทำจากโฟม 24,516 ใบ หรือร้อยละ 4.3 อย่างไรก็ตาม กระทงจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 96.5 เป็น 95.7 ส่วนสัดส่วนของโฟมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.5 เป็น 4.3

 

สำหรับกระทงที่จัดเก็บได้ กทม. จะนำไปคัดแยกและส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วยศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช, ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม เพื่อนำไปทำลายอย่างถูกสุขลักษณะ 

 

โดยกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุที่ย่อยสลายได้จะนำเข้าสู่โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์หนองแขม ส่วนกระทงโฟมจะนำเข้าสู่กระบวนการฝังกลบต่อไป

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising