×

ฟินแลนด์ครองแชมป์ชาติที่มี ‘ความสุข’ มากสุดในโลกปี 2020 ด้าน ‘ไทย’ ถดถอยอยู่อันดับ 48

20.03.2021
  • LOADING...
ฟินแลนด์ครองแชมป์ชาติที่มี ‘ความสุข’ มากสุดในโลกปี 2020 ด้าน ‘ไทย’ ถดถอยอยู่อันดับ 48

รายงานจาก The World Happiness Report 2021 ที่ดำเนินการสำรวจข้อมูลดัชนีความสุขมวลรวมของแต่ละประเทศในทุกๆ ปี ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจประจำปี 2020 ที่ผ่านมา โดยพบว่าฟินแลนด์ยังคงครองแชมป์ชาติที่มีความสุขมากที่สุดของโลกได้อย่างเหนียวแน่น โดยอยู่ในอันดับที่ 1 ด้วยคะแนนรวมที่ 7.889 (คะแนนเฉลี่ยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 2017-2019 ก็นำโด่งเป็นอันดับที่ 1 ที่ 7.809)

 

ด้าน AFP ชี้ว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้ฟินแลนด์ยังคงครองตำแหน่งชาติที่มีความสุขมากที่สุดในโลกได้อย่างเหนียวแน่น เป็นผลมาจากการที่รัฐบาลสามารถผลักดันบริการสาธารณะระดับโลกให้กับผู้คนในประเทศอย่างเท่าเทียม มีอัตราความเหลื่อมล้ำและการก่อเหตุอาชญากรรมต่ำ รวมถึงความเชื่อใจในหน่วยงานรัฐราชการที่สูง

 

เช่นเดียวกันกับสถานทูตฟินแลนด์ในสหรัฐอเมริกาที่ได้ทวีตข้อความว่า ความสุขของพลเมืองของพวกเขาเป็นผลมาจากการสร้างสมดุลในชีวิตประจำวัน การได้รับการสนับสนุนจากธรรมาภิบาลที่ดี ความเชื่อใจ คุณภาพชีวิตที่ดี และความเท่าเทียม ซึ่งโควิด-19 ไม่ได้พรากรากฐานที่สำคัญเหล่านั้นไปจากชีวิตของชาวฟินแลนด์เลย

 

ส่วนลำดับที่ 2 และ 3 ตกเป็นของ ไอซ์แลนด์ (7.575 คะแนน) และเดนมาร์ก (7.515 คะแนน) ตามลำดับ

 

ขณะที่ประเทศไทยรั้งอยู่ในอันดับที่ 48 มีคะแนนดัชนีความสุขที่ 5.885 คะแนน ซึ่งถ้านับรวมช่วง 3 ปีหลังสุดแล้วเปรียบเทียบกัน จะพบว่าดัชนีความสุขโดยเฉลี่ยของเราถดถอยลงจากเดิมที่ 0.114 คะแนน จากเดิมที่ในระหว่างปี 2017-2019 เรามีอันดับเฉลี่ยอยู่ที่ 44 

 

อย่างไรก็ดี หากมองจากผลกระทบจากโควิด-19 ที่มีต่ออัตราการเสียชีวิตของประชาชน The World Happiness Report 2021 ได้จัดให้ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีมาตรการด้านการป้องกันโควิด-19 ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีในระดับเดียวกันกับสิงค์โปร์ กัมพูชา และไต้หวัน ซึ่งในส่วนนี้เป็นอีกหนึ่งในเกณฑ์ที่ใช้คำนวณมาตรวัดคะแนนความสุขของพลเมืองในประเทศเช่นกัน (มีอัตราผู้เสียชีวิตต่ำ)

 

ทั้งนี้ การคำนวณดัชนีในรายงานฉบับดังกล่าวอ้างอิงจากระดับของ GDP ทั้งประเทศ อายุขัยของประชากร ระดับความเอื้อาทรของผู้คน การสนับสนุนทางสังคม อิสรภาพ การประเมินคุณภาพชีวิตของผู้คน และรายได้จากการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งปีนี้การระบาดของโควิด-19 ก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญของการจัดอันดับในครั้งนี้ด้วย

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising