×

ฟินแลนด์ครองอันดับ 1 ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกเป็นปีที่ 7 ไทยขยับขึ้นอันดับ 58

20.03.2024
  • LOADING...

องค์การสหประชาชาติเผยแพร่รายงานความสุขโลก (World Happiness Report) ประจำปี 2024 ในวันนี้ (20 มีนาคม) โดยปีนี้ยังคงเป็นฟินแลนด์ที่ครองอันดับ 1 ในการจัดอันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ด้วยคะแนน 7.741 ตามด้วยเดนมาร์ก ไอซ์แลนด์ และสวีเดน ขณะที่อิสราเอลที่แม้จะเผชิญภาวะตึงเครียดจากการทำสงครามในฉนวนกาซายังติดอันดับ 5

 

ส่วนไทยปีนี้ติดอันดับที่ 58 ขยับขึ้นจากอันดับ 60 ในปีที่แล้ว โดยได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 5.976

 

ส่วนประเทศที่มีความสุขน้อยที่สุดในโลกยังคงเป็นอัฟกานิสถาน ที่เผชิญวิกฤตด้านมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนนับตั้งแต่ที่กลุ่มตาลีบันเข้าปกครองประเทศอีกครั้งในปี 2020

 

การจัดอันดับดังกล่าวอ้างอิงข้อมูลจาก Gallup World Poll ที่ให้กลุ่มสำรวจในแต่ละประเทศตอบแบบสอบถามประเมินชีวิตปัจจุบันของตนเอง ปีละประมาณ 1,000 คน ตลอด 3 ปี โดยเน้นการประเมินอารมณ์เชิงบวกและอารมณ์เชิงลบ

 

นอกจากนี้ยังใช้ข้อมูลจากการสังเกตการณ์ใน 6 ปัจจัยที่เป็นตัวแปรสำคัญ ซึ่งส่งผลต่อความสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้แก่

 

  1. GDP ต่อหัว
  2. การสนับสนุนทางสังคม
  3. อายุไขเฉลี่ยที่มีสุขภาพดี
  4. เสรีภาพ
  5. ความเอื้ออาทร
  6. การทุจริต

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising