×

เลือกตั้ง 2566 : อะไรคือ เหตุจำเป็นในการใช้สิทธิไม่ได้ ที่ กกต. ยอมรับ

โดย THE STANDARD TEAM
24.03.2023
  • LOADING...
เหตุจำเป็นไม่ไปเลือกตั้ง

 

มีธุระจำเป็นเร่งด่วน ต้องเดินทางไปในพื้นที่ห่างไกล มีถิ่นอาศัยอยู่ไกล หรือผู้อยู่ต่างประเทศที่เดินทางมาไม่ได้ เจ็บป่วย พิการ ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางได้ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ กกต.​ กำหนด

 


 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 


 

เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวของ การเลือกตั้ง 2566 สร้างการมีส่วนร่วมและเรียนรู้กระบวนการทางการเมืองผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ครบทุกเรื่องต้องรู้ก่อนเข้าคูหา 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising