×

เลือกตั้ง 101

8 ข้อ อย่าทำ วันเลือกตั้ง
13 พฤษภาคม 2023

เลือกตั้ง 2566 : 8 ข้อ ‘อย่าทำ’ ก่อนวันเลือกตั้ง-วันเลือกตั้ง

THE STANDARD ย้ำเตือน 8 ข้อห้าม ‘อย่าทำ’ ไม่เช่นนั้นผิดกติกาการเลือกตั้ง     ก่อนวันเลือกตั้ง 13 พฤษภาคม   ห้ามหาเสียงเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นคุณหรือโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง รวมถึงวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึงสิ้นสุดวันเลือกตั้ง ห้ามขาย จำหน่าย แจกจ่าย หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกต...
7 พฤษภาคม 2023

เลือกตั้ง 2566 : กกต. ออกมาตรการป้องกันการสับสนในการใช้สิทธิเลือกตั้ง

สำหรับการลงคะแนนในบัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง บัตร ‘สีม่วง’ และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ บัตร ‘สีเขียว’ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถทำเครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมายเพียงหมายเลขเดียว   หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ประสงค์เลือก ‘ผู้สมัครผู้ใด’ หรือ ‘บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด’ ให้ทำเครื่องหมายกากบาทช่องไม่เลือก    ...
6 พฤษภาคม 2023

เลือกตั้ง 2566 : หลักฐานแบบ ‘ออนไลน์’ ยื่นขอใช้สิทธิเลือกตั้งได้

สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 และวันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องเตรียมหลักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้แก่   บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรหมดอายุใช้แสดงตนได้) บัตรหรือหลักฐานอื่นของทางราชการหรือหน่วยงานรัฐ (มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวปร...
เลือกตั้งล่วงหน้า
5 พฤษภาคม 2023

เลือกตั้ง 2566 : 7 พฤษภาคม เลือกตั้งล่วงหน้า อย่าทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

7 พฤษภาคม วันเลือกตั้งล่วงหน้า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 THE STANDARD เชิญชวนผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ ออกไปใช้สิทธิ อย่ามองข้าม นอนหลับทับสิทธิ พร้อมปฏิบัติตัวตามกฎหมายเลือกตั้ง      บทความที่เกี่ยวข้อง เกาะติด ผลเลือกตั้ง 2566 หลังปิดหีบ ได้พร้อมกันที่ https://thestandard.co/election2566/ เลือ...
5 ขั้นตอน ลงคะแนน
2 พฤษภาคม 2023

เลือกตั้ง 2566 : 5 ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

นับถอยหลังอีก 12 วันก็จะถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 14 พฤษภาคม วันที่ทุกคนจะได้ใช้สิทธิที่มีเลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ      14 พ.ค. นี้ ชวนติดตาม ผลการเลือกตั้ง 2566 แบบเรียลไทม์หลังปิดหีบ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ที่ https://election2566.thestandard.co/     THE ...
ผลคะแนน เลือกตั้ง
28 เมษายน 2023

เลือกตั้ง 2566 : การรายงาน ผลคะแนนเลือกตั้ง 2566

ประชาชนสามารถติดตามการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างไม่เป็นทางการในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ได้ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้       14 พ.ค. นี้ ชวนติดตาม ผลการเลือกตั้ง 2566 แบบเรียลไทม์หลังปิดหีบ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ที่ https://election2566.thestandard.co/  ...
เลือกตั้ง 2566
27 เมษายน 2023

เลือกตั้ง 2566 : 6 เหตุผลในการใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ที่ กกต. ยอมรับ

เพื่อเป็นการป้องกันการเสียสิทธิของผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สามารถแจ้งเหตุอันไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ก่อนหรือหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน (ระหว่างวันที่ 7-13 พฤษภาคม และ 15-21 พฤษภาคม)   โดยขอรับแบบ ส.ส. 28 หรือทําหนังสือชี้แจงเหตุที่ทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ และให้ระบุเลขประจําตัวประชาชนและที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน   ยื...
Vote No กับ No Vote
24 เมษายน 2023

เลือกตั้ง 2566 : Vote No กับ No Vote ต่างกันอย่างไร

เตรียมตัวให้พร้อมในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งและทำความเข้าใจให้ดี เพราะ Vote No กับ No Vote แม้ชื่อคล้ายแต่ความหมายไม่เหมือนกัน     Vote No กับ No Vote ต่างกันอย่างไร   Vote No หรือ ไม่ประสงค์ลงคะแนน คือไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด หาก ส.ส. เขตใดชนะการเลือกตั้ง แต่ได้คะแนนน้อยกว่า Vote No เท่ากับว่าการ...
บัตรเสีย เลือกตั้ง 2566
21 เมษายน 2023

เลือกตั้ง 2566 : ลักษณะไหนที่เข้าข่าย ‘บัตรเสีย’ ไม่นับเป็นคะแนน

1 คะแนนเสียงอาจเสียไปถ้าทำให้บัตรเลือกตั้งเป็น ‘บัตรเสีย’ ทำความเข้าใจบัตรลักษณะไหนไม่ใช่ ‘บัตรดี’   ลักษณะบัตรเสีย   บัตรปลอม บัตรที่ทำเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกตหรือเขียนข้อความใดๆ นอกจากเครื่องหมายในการลงคะแนน (เว้นแต่เป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง) บัตรที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายลงค...
บัตรดี เป็นอย่างไร
21 เมษายน 2023

เลือกตั้ง 2566 : ‘บัตรดี’ เป็นอย่างไร มีผลอะไรในการเลือกตั้ง

เมื่อถึงวันเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเข้าคูหาใช้สิทธิใช้เสียงที่มี เลือกคนหรือพรรคที่ใช่ไปเป็นตัวแทน ต้องทำอย่างไรบ้างให้คะแนนของเราไม่สูญเปล่า   บัตรดีต้องมีองค์ประกอบ  ต้องมีเครื่องหมายในการลงคะแนน เครื่องหมายต้องเป็นเครื่องหมายกากบาทเท่านั้น เครื่องหมายกากบาทต้องอยู่ในช่องทำเครื่องหมาย และต้องมีเครื่องหมายเดียวเท่านั้น ...

Close Advertising