×

เลือกตั้ง 2566 : ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง ได้ที่ไหน หากไม่มีรายชื่อต้องทำอย่างไร

โดย THE STANDARD TEAM
24.03.2023
  • LOADING...
เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง

ก่อนวันเลือกตั้ง 20 วัน

สามารถตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่ศาลากลางจังหวัด, ที่ว่าการอำเภอ, ที่ทำการเขต, ที่ทำการ อบต., สำนักงานเทศบาล, ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หรือเขตชุมชน

 


 

14 พ.ค. นี้ ชวนติดตาม ผลการเลือกตั้ง 2566 แบบเรียลไทม์หลังปิดหีบ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ที่ https://election2566.thestandard.co/

 


 

ก่อนวันเลือกตั้ง 15 วัน

กกต. จะส่งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและที่เลือกตั้งให้ถึงบ้าน หรือที่เรียกว่าหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ส.ส.12)

 

ตรวจสอบผ่านช่องทางออนไลน์

จากแอปพลิเคชันของ กกต. รวมถึงสามารถตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ที่เว็บไซต์ https://www.bora.dopa.go.th/home/

 

หากไม่มีรายชื่อ

หากเห็นว่าไม่มีชื่อตนเองให้แจ้งนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยนำหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้มาแสดง โดยต้องแจ้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน

 


 

บทความที่เกี่ยวข้อง 

 


 

เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวของ การเลือกตั้ง 2566 สร้างการมีส่วนร่วมและเรียนรู้กระบวนการทางการเมืองผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ครบทุกเรื่องต้องรู้ก่อนเข้าคูหา 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising