×

พริษฐ์ทวง กกต. ขอความชัดเจนเกี่ยวกับระเบียบการเลือก สว. ชุดใหม่ หวังให้เร็วและเปิดกว้าง

โดย THE STANDARD TEAM
17.04.2024
  • LOADING...

วันนี้ (17 เมษายน) พริษฐ์ วัชรสินธุ สส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน โพสต์ทวงถามคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ถึงความคืบหน้าในการจัดทำระเบียบและประกาศเกี่ยวกับการเลือก สว. เนื่องจาก สว. ชุดปัจจุบันจะครบวาระอีกไม่ถึง 1 เดือนแล้ว และต้องเข้าสู่กระบวนการเลือกอย่างเป็นทางการ หลังตัวแทนสำนักงาน กกต. แจงกรรมาธิการว่า ระเบียบและประกาศดังกล่าวจะแล้วเสร็จและเผยแพร่ก่อนเทศกาลสงกรานต์ 

 

โดยเฉพาะข้อสงสัยเรื่องประกาศเกี่ยวกับคุณสมบัติของ 20 กลุ่มอาชีพ เช่น นิยามโดยละเอียดของแต่ละกลุ่มอาชีพที่ผู้สมัคร สว. ต้องเลือกในการสมัครรับคัดเลือก กับเรื่องระเบียบเกี่ยวกับการแนะนำตัวของผู้สมัคร เช่น ผู้สมัครแนะนำตัว-รณรงค์อย่างไรได้บ้าง ผู้สมัครประกาศจุดยืนหรือแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น จุดยืนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ได้หรือไม่ ประชาชนทั่วไปสามารถแนะนำตัว-รณรงค์ให้ผู้สมัครที่ตนสนับสนุนอย่างไรได้บ้าง

 

“ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กกต. จะเร่งหาข้อสรุปและเผยแพร่ระเบียบ / ประกาศ โดยเร็วที่สุด ออกแบบกฎเกณฑ์และกติกาในระเบียบ / ประกาศ ให้เปิดกว้างที่สุด เพื่อให้ผู้สมัครแต่ละคนได้แนะนำตนเองได้อย่างครอบคลุมที่สุด ผู้สมัครซึ่งจะเป็นผู้มีสิทธิเลือก สว. เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครคนอื่นได้อย่างรอบด้านที่สุดเพื่อประกอบการพิจารณา และประชาชนแม้ไม่มีสิทธิเลือก สว. โดยตรง ก็ยังสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการได้อย่างกว้างขวางที่สุด” 

 

พริษฐ์ย้ำว่า ยิ่งกติกาดังกล่าวออกมาช้าเท่าไรและออกมาในลักษณะที่สร้างข้อจำกัดมากเท่าไร ความไม่ชัดเจนที่ตามมาก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้กระบวนการที่มีความซับซ้อนอย่างมากอยู่แล้ว มีปัญหาในเชิงปฏิบัติมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งอาจกระทบต่อความเที่ยงตรงและเป็นธรรมของกระบวนการทั้งหมด

 

พริษฐ์ยังกล่าวด้วยว่า ข้อกังวลหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือ หากกระบวนการคัดเลือก สว. มีปัญหาและนำไปสู่ข้อร้องเรียนจำนวนมาก จนทำให้ กกต. ไม่พร้อมที่จะยืนยันว่าการคัดเลือกดังกล่าวเป็นไปโดยถูกต้อง สุจริต และเที่ยงธรรม ทาง กกต. มีช่องในการที่จะยังไม่ประกาศผลการคัดเลือก สว. ชุดใหม่ ตามระเบียบว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ข้อ 154 ซึ่งจะทำให้ สว. 250 คนชุดปัจจุบันรักษาการต่อไปโดยไม่มีกำหนด โดยแม้จะไม่มีอำนาจตามบทเฉพาะกาลแล้ว แต่ก็จะมีอำนาจเทียบเท่ากับ สว. ชุดใหม่ที่กำลังถูกคัดเลือก เช่น อำนาจยับยั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญ อำนาจรับรองตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising