×

‘ปั่น ลด ขับ’ บรรยากาศ Car Free Day 2017

โดย
20.11.2017
  • LOADING...

     ขบวนนักปั่นจักรยาน Thailand Car Free Day 2017 ออกปั่นบนถนนราชดำริ ไปตามเส้นทางระยะทางรวม 7.9 กิโลเมตร ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี โดยกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด มีวัตถุประสงค์หลักในการร่วมรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว และปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนได้เกิดความตื่นตัว ตระหนักถึงการประหยัดน้ำมันเพื่อลดปัญหามลภาวะทางอากาศและเสียง

 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories