×

นักเรียนเลว ยื่น อว. เปิดเผยข้อสอบ TGAT, TPAT, A-Level ทั้งหมดที่จัดสอบในปีนี้ หลังพบ TCAS 67 ออกข้อสอบพลาด

โดย THE STANDARD TEAM
29.04.2024
  • LOADING...
TCAS67 นักเรียนเลว

วันนี้ (29 เมษายน) ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กลุ่มที่เรียกตัวเองว่า นักเรียนเลว จำนวน 6 คน เดินทางมายื่นหนังสือถึง ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เรื่อง ‘ข้อเรียกร้องให้เปิดเผยข้อสอบ และเฉลยทุกวิชาที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นผู้จัดสอบ เนื่องจาก ทปอ. มีการเฉลยข้อสอบผิดในหลายวิชา จึงมีการเปิดรณรงค์ให้ลงชื่อสนับสนุนการเรียกร้องดังกล่าว โดยมีผู้ร่วมลงชื่อกว่า 6,500 คน 

 

ทั้งนี้ รมว.อว. มอบหมายให้ สุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.อว. และ ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด อว. เป็นผู้รับหนังสือ ที่อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวง อว. (ถนนศรีอยุธยา)

 

นลภพัฒน์ หวังไพสิฐ ตัวแทนกลุ่มนักเรียนเลวกล่าวว่า การที่กลุ่มนักเรียนเลวมายื่นหนังสือให้เปิดเผยข้อสอบ TGAT, TPAT, A-Level ทั้งหมดที่จัดสอบในปีนี้ เพราะเป็นข้อสอบกลางสำหรับคัดบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย แต่ข้อสอบในปีนี้มีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเยอะมาก โดยมีทั้งหมด 6 ข้อ 5 วิชา หรือถ้านับเป็นจุดก็มีทั้งหมด 10 จุด ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดที่ ทปอ. ออกมายอมรับแล้วด้วย ซึ่งข้อผิดพลาดดังกล่าวอาจเกิดจากความหละหลวม ความประมาท หรืออื่นๆ ก็ตาม ส่งผลกระทบต่อผู้เข้าสอบในปีนี้โดยตรง จึงนำมาสู่ข้อเรียกร้องในวันนี้ ที่ต้องการให้เฉลย เปิดเผยข้อสอบออกมาว่าอะไรอยู่ในข้อสอบ มีข้อผิดพลาดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 

 

ทั้งนี้ เพื่อจะนำเอาข้อสอบดังกล่าวเป็นแนวข้อสอบในการสอบปีถัดไป และเพื่อความโปร่งใส ความยุติธรรมที่สุด แต่ ทปอ. ออกมายืนยันว่าจะทำการเฉลยข้อสอบในปีหน้า เนื่องจากติดสัญญาที่ทำไว้กับผู้ออกข้อสอบ แต่ผู้เข้าสอบเองมองว่า ถ้า ทปอ. มีความตั้งใจที่จะเปิดเผยข้อสอบอยู่แล้ว ก็สามารถตั้งโต๊ะเจรจากับผู้ออกข้อสอบ เพื่อทำการแก้ไขเงื่อนไขในสัญญาได้ จึงอยากให้กระทรวง อว. เป็นหน่วยงานกลางในการเข้าไปเจรจาระหว่าง ทปอ. กับตัวคู่สัญญา เพื่อทำการแก้ไขเงื่อนไขที่ห้ามไม่ให้เผยแพร่ข้อสอบดังกล่าว 

 

ขณะที่สุชาดากล่าวว่า ศุภมาสมีนโยบายให้เยาวชนไทยเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม และพยายามปลดล็อกทุกอุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา การเปิดเผยข้อสอบเป็นหนึ่งในแผนที่กระทรวง อว. หารือกับ ทปอ. อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะดำเนินการอยู่แล้ว โดยหลังจากนี้กระทรวง อว. กับ ทปอ. จะร่วมกันหาทางออกและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตามที่กลุ่มนักเรียนเรียกร้องโดยเร็วที่สุด

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising