×

กมธ.อว. ออกมติ 4 ข้อยับยั้งความเสียหาย สอบ TCAS67 ส่งหนังสือด่วน อว.-ทปอ. จี้ชะลอแอดมิชชัน TCAS รอบ 3 เพื่อความยุติธรรม

โดย THE STANDARD TEAM
10.05.2024
  • LOADING...
TCAS67

วานนี้ (9 พฤษภาคม) ที่อาคารรัฐสภา ฐากร ตัณฑสิทธิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร (กมธ.อว.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กมธ.อว. สภาผู้แทนราษฎร ได้ประชุมพิจารณาข้อร้องเรียนของกลุ่มองค์กรนิสิตนักศึกษา 17 องค์กร 7 มหาวิทยาลัย ที่ให้ตรวจสอบมาตรฐานการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าสู่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 

จากกรณีมีข้อสังเกตถึงความโปร่งใสในการวัดผลคะแนน การเฉลยข้อสอบผิดในหลายวิชา การคัดลอกข้อสอบต่างประเทศ กรณีข้อสอบกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (TPAT1 กสพท.) โดยที่ประชุม มีมติเพื่อบรรเทาและยับยั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเยาวชนจำนวนมากโดยเร่งด่วน ดังนี้ 

 

ที่ประชุม กมธ.อว. มีมติ 

  1. ทำหนังสือด่วนถึงที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เปิดเผยข้อสอบ TCAS และเฉลยทุกรายวิชาพร้อมคำอธิบาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน โดยต้องเปิดเผยต่อสาธารณชน 

 

  1. ให้พิจารณาทบทวนว่าหน่วยงานจัดบุคคลเพื่อเข้าสู่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในอนาคตยังควรเป็น ทปอ. หรือไม่ และ ทปอ. มีอำนาจ หน้าที่ ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ 

 

  1. ให้มีข้อพิจารณากับอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ออกข้อสอบผิด เช่น การขึ้นบัญชีต้องห้ามการมีส่วนร่วมออกข้อสอบ 

 

  1. ขอให้ชะลอการพิจารณาคัดเลือกรอบ 3 หรือแอดมิชชัน ซึ่งกำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567 มีกำหนดประกาศผลรอบแรก 20 พฤษภาคม 2567 และให้เชิญ ทปอ. และปลัดกระทรวง อว. เข้าชี้แจงเรื่องนี้ต่อ กมธ.อว. โดยด่วนอีกครั้ง

 

ทั้งนี้ก่อนการประชุมกลุ่มองค์กรนิสิตนักศึกษา 17 องค์กร 7 มหาวิทยาลัย เช่น องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, สภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น, สภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรฯ, พรรคจุฬาสามัญชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ เข้ายื่นหนังสือต่อประธาน กมธ.อว. และ ชุติมา คชพันธ์ กมธ.อว. ขอให้ตรวจสอบมาตรฐานการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าสู่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมี ปารมี ไวจงเจริญ สส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล และ ลภนพัฒน์ หวังไพสิฐ ตัวแทนกลุ่มนักเรียนเลว ร่วมด้วย

 

กลุ่มตัวแทนนักศึกษาระบุว่า การดำเนินการจัดสอบวัดผลคะแนนเพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าสู่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา 2567 (TCAS67) ซึ่งมีข้อสังเกตถึงมาตรฐานการคัดเลือกฯ หลายประการ 

 

ทั้งการไม่สามารถเปิดเผยข้อสอบทั้งหมดเพื่อพิสูจน์ความโปร่งใสในการวัดผลคะแนน การเฉลยข้อสอบผิดในหลายวิชาให้แก่นักเรียน เพื่อนำผลไปยื่นต่อมหาวิทยาลัยอย่างไม่เป็นธรรม และการคัดลอกข้อสอบต่างประเทศ กรณีข้อสอบกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (TPAT1 กสพท.) จนนำมาสู่การตั้งคำถามถึงความโปร่งใสและเป็นธรรม ที่อาจนำมาสู่การกีดกันหรือการปิดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของเยาวชนทั้งประเทศ

 

องค์กรนิสิตนักศึกษา 17 องค์กร 7 มหาวิทยาลัย จึงขอให้ กมธ.อว. ได้ตรวจสอบมาตรฐานการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าสู่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในประเด็นดังต่อไปนี้

  1. ข้อเท็จจริงทางกฎหมายในส่วนของกระบวนการการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าสู่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการจัดทำข้อสอบวัดผลทุกประเภทของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

 

  1. แนวทางในการเปิดเผยข้อสอบ เพื่อความโปร่งใสในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าสู่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 

  1. แนวทางในแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อความเป็นมาตรฐาน ความโปร่งใส และเป็นธรรมของการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าสู่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคำนึงถึงโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนเป็นสำคัญ
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising