×

ศธ. ผ่อนผันแนวปฏิบัติเครื่องแบบนักเรียน อนุญาตให้ใช้ชุดและรองเท้าอื่นได้ เพื่อลดภาระผู้เรียนและผู้ปกครอง

โดย THE STANDARD TEAM
18.05.2024
  • LOADING...
เครื่องแบบนักเรียน

วันนี้ (18 พฤษภาคม) คารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะด้านการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการลดภาระครู นักเรียน และผู้ปกครอง รวมถึงลดภาระค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน เช่น ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแต่งกาย ซึ่งการลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะเป็นวิธีที่ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้อย่างมาก

 

คารมกล่าวว่า พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขานรับนโยบายของรัฐบาล ลงนามในหนังสือแจ้งหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด/ในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การยกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของนักเรียนและผู้ปกครอง

 

โดยแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดพิจารณายกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบและรองเท้าของนักเรียน ให้เป็นชุดหรือรองเท้าอื่นโดยให้คำนึงถึงความประหยัดและเหมาะสม ซึ่งนับว่าเป็นความเข้าใจถึงครอบครัวนักเรียนที่ขาดความพร้อมในเรื่องการแต่งกาย ให้มีทางออกในการแต่งกายอย่างเหมาะสม

 

แล้วรายงานผลการดำเนินการพร้อมข้อมูลนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผันให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทราบ ซึ่งนับเป็นการบริหารงานรูปแบบใหม่ กล้าคิดนอกกรอบ ถือเป็นการสร้างบรรยากาศทางการศึกษาให้นักเรียนดีและผู้ปกครองมีความสุขไปพร้อมๆ กัน

 

คารมกล่าวต่อว่า รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาในทุกมิติ นอกจากการศึกษาฟรีในภาคบังคับ รวมถึงมี กยศ. ให้นักเรียนกู้ยืมเป็นทุนการศึกษา

 

การลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองถือเป็นอีกนโยบายที่สำคัญ ซึ่งการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอย่างเป็นรูปธรรม จะทำให้ผู้ปกครองสามารถนำเงินส่วนนี้ไปใช้จ่ายในการดำรงชีพได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising