×

เป็น สว. ชุดใหม่ ทำอะไรได้บ้าง

โดย THE STANDARD TEAM
15.05.2024
 • LOADING...
สว. ชุดใหม่

สว. ชุด คสช. แต่งตั้ง หมดวาระอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา ขณะที่เวลานี้ กกต. กำลังดำเนินการเลือก สว. ชุดใหม่ จำนวน 200 คน มาทำหน้าที่แทน สว. มีอำนาจอย่างไร การเป็น สว. สำคัญต่อระบอบประชาธิปไตยมากแค่ไหน ลองมาดูกันว่า สว. มีหน้าที่อย่างไรบ้าง

 

 

ภาพประกอบ: นิสากร ฤทธาภัย

 


 

1. เขียนรัฐธรรมนูญ:

 

จะผ่านได้ต้องมีเสียง สว. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 จาก สว. 200 คน = ต้องมีเสียงโหวตเห็นชอบอย่างน้อย 67 คน

 

2. พิจารณากฎหมาย:

 

 • แก้รัฐธรรมนูญ (ลงชื่อร่วมกับ สส. เพื่อขอแก้ไข)
 • ออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
 • ออกกฎหมายระดับ พ.ร.บ. (ไม่มีอำนาจปัดตก แต่เห็นชอบหรือให้แก้ไขได้)

 

3. เคาะเลือกคนมาตรวจสอบรัฐบาล: เป็นด่านสำคัญลงมติรับรองคนมาดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ

 

 • ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
 • กกต.
 • ผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • ป.ป.ช.
 • คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
 • คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 • อัยการสูงสุด
 • ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
 • เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 • เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 

 

4. ตรวจสอบการทำงานรัฐบาล:

ผ่านการอภิปรายและการตั้งกระทู้ถาม

 

อ้างอิง:

 • Senate67.com และรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
FYI
 • สว. ชุดใหม่จะไม่มีอำนาจเลือกนายกฯ ร่วมกับ สส.
 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising