×

รมว.อว. สั่งทีม DSS ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำบริเวณเหตุไฟไหม้โกดังกากเคมีระยอง หวั่นปนเปื้อนสารเคมี

โดย THE STANDARD TEAM
02.05.2024
  • LOADING...

วันนี้ (2 พฤษภาคม) ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า สำนักงานจังหวัดระยองได้ประสานขอให้กระทรวง อว. เข้าตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำชุมชนโดยรอบบริเวณที่เกิดเหตุไฟไหม้โรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรม วิน โพรเสส อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ตนได้สั่งการให้ทีมนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (DSS Team) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวง อว. นำโดย นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดี วศ. พร้อมด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์ ลงปฏิบัติการในพื้นที่อย่างเร่งด่วน ปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดระยองและ อบต.บางบุตร

 

ศุภมาสกล่าวว่า ได้กำชับให้ทีม DSS วศ.อว. นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญ และระดมทรัพยากรเข้าช่วยเหลือเร่งตรวจสอบ และรายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหาต่อไป

 

ด้านอธิบดี วศ. กล่าวว่า รมว.อว. ได้เน้นย้ำให้ทีมเร่งตรวจสอบด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์และผลทางห้องปฏิบัติการ โดยทีม DSS วศ.อว. ได้นำเรือเก็บตัวอย่างอัตโนมัติ สำรวจพื้นที่และเก็บตัวอย่างน้ำในพื้นที่เสี่ยงทั้งหมด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม ถูกต้อง และรวดเร็ว พร้อมเครื่องมือวิเคราะห์ค่าน้ำภาคสนาม ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างตามแหล่งน้ำชุมชนบริเวณใกล้จุดเกิดเหตุที่ใช้สำหรับทำประปาชุมชน จำนวน 8 แห่ง ครอบคลุม 6 หมู่บ้าน ซึ่งพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่เสี่ยง และคาดว่าแหล่งน้ำเหล่านี้อาจมีโอกาสได้รับการปนเปื้อนสารเคมีจากเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้น 

 

โดยจะนำตัวอย่างไปตรวจสอบเบื้องต้นและส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการอ้างอิง วศ. และจะเร่งตรวจวิเคราะห์เพื่อรายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป

 

อธิบดี วศ. กล่าวอีกว่า ทีมได้ลงพื้นที่พูดคุยกับประชาชน พบว่าประชาชนมีความกังวลใจเป็นอย่างมากในเรื่องการปนเปื้อนของสารเคมีที่มีโอกาสปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำชุมชน เนื่องจากแหล่งน้ำเหล่านี้ใช้ในการทำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising