×

รองปลัด อว. เผย ผลตรวจข้อสอบ-เฉลย A-Level พบพลาดจากการจัดทำข้อสอบ 6 ข้อ พร้อมจับมือ ทปอ. หาวิธีป้องกันพลาดซ้ำ

โดย THE STANDARD TEAM
11.05.2024
  • LOADING...

วันนี้ (11 พฤษภาคม) ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ลงนามในประกาศกระทรวง อว. เรื่อง แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) เนื่องจากได้รับหนังสือข้อเรียกร้องจากผู้เข้าสอบในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2567 หรือ TCAS67 ขอให้เปิดเผยข้อสอบและเฉลยทุกวิชาที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นผู้จัดสอบ 

 

โดย อว. ร่วมกับ ทปอ. จัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษา ที่มีความเป็นอิสระ ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดทำข้อสอบ เข้ามาตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบ การเฉลยคำตอบ และความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งหมด และให้แจ้งผลการตรวจสอบมายังกระทรวง อว. ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นั้น 

 

รองปลัดกระทรวง อว. กล่าวต่อว่า ขณะนี้ ทปอ. ได้รับแจ้งผลการตรวจสอบของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมายังกระทรวง อว. แล้ว พบว่า ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในข้อสอบ 6 ข้อจาก 5 วิชา ไม่ได้เกิดจากโจทย์หรือคำตอบที่ผิด แต่เกิดจากกระบวนการจัดทำข้อสอบ 

 

ส่วนในการตรวจสอบในข้ออื่นๆ อย่างรอบคอบ พบว่า มีความถูกต้อง ไม่พบข้อผิดพลาดที่ใดอีก พร้อมทั้งได้ปรับแก้คะแนนผู้เข้าสอบทุกคน ให้ได้รับคะแนนที่มีความถูกต้อง เพื่อความเป็นธรรมในการสมัครคัดเลือก จึงมีผู้ที่ได้คะแนนลดลง ผู้ที่ได้คะแนนเพิ่มขึ้น และผู้ที่ได้คะแนนเท่าเดิม ซึ่งลักษณะความผิดพลาดใน 6 ข้อดังกล่าวนั้น ต้องขออภัยผู้ที่เข้าสอบด้วย ต่อจากนี้ อว. และ ทปอ. จะกำหนดวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นอีก 

 

“เรื่องการเปิดเผยข้อสอบแก่สาธารณชน กระทรวง อว. ไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้หารือกับ ทปอ. และผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อสอบอย่างต่อเนื่อง โดยทาง ทปอ. ได้ยืนยันมาแล้วว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2568 เป็นต้นไป จะมีการเปิดเผยข้อสอบและคำตอบของการสอบ A-Level ในทุกรายวิชาอย่างแน่นอน” รองปลัดกระทรวง อว. กล่าว

 

ทั้งนี้ หลังจากศุภมาสได้มีนโยบายให้นักเรียนทุกคนสามารถสมัครสอบในระบบ TCAS67 รอบแอดมิชชันได้ฟรี เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และกระจายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 6 -12 พฤษภาคมนี้ 

 

ปัจจุบันข้อมูลการสมัคร ณ วันที่ 10 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันที่ 5 ของการรับสมัคร พบว่า มีผู้เข้ามาสมัครในระบบจำนวน 137,035 คนแล้ว และยืนยันการสมัครและชำระเงินแล้ว 93,600 คน โดย ทปอ. คาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้ามาสมัครสอบปีนี้เป็นจำนวนมากกว่าปีที่ผ่านๆ มา

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising