×

คำแนะนำถึง ‘แบรนด์’ เพื่อรับมือมรสุมแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยหยุดถาโถมในโลกธุรกิจ และกระแสคลื่นของความผันผวนที่ไม่เคยหยุดซัดในปี 2024

26.12.2023
 • LOADING...

ในมรสุมแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยหยุดถาโถมในโลกธุรกิจ และกระแสคลื่นของความผันผวนที่ไม่เคยหยุดซัด สิ่งที่สำคัญสำหรับธุรกิจคือการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับเรื่องเหล่านี้

 

ทั้งหมดหลายเป็นที่มาของ ‘The Surfer Kits’ บอร์ดเกมที่ Media Intelligence Group (หรือ MI GROUP) พัฒนาออกมาเป็นชุดอุปกรณ์คู่มือที่จะช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่ทุกธุรกิจ ในการรับมือกับคลื่นลมแห่งความผันผวนและความท้าทายตลอดปี 2024

 

The Surfer Kits โดยความร่วมมือกับ dots academy และได้รับการรับรองโดย ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS) ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้แนวความคิด ‘การโต้คลื่น’ ที่เปรียบเทียบสถานการณ์ความไม่แน่นอนและความท้าทายทางธุรกิจเหมือนกับคลื่นลมในทะเล

 

เปรียบเทียบผู้ประกอบการ นักการตลาด เป็นเหมือนผู้เล่นเซิร์ฟบอร์ด ที่จะต้องเผชิญกับเกลียวคลื่น หากรู้เทคนิคและทรงตัวได้ดีบนบอร์ด ก็สามารถเล่นได้ต่อเนื่องแม้จะเจอคลื่นลูกใหญ่มาปะทะ The Surfer Kits จึงเป็นชุดอุปกรณ์คู่มือที่รวบรวมตัวช่วยให้ธุรกิจสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคสู่ความสำเร็จตลอดปี 2024 ภายใต้แนวคิด ‘ต้องพร้อม โต้คลื่นมรสุม รับมือความผันผวนจัดการอุปสรรค คว้าโอกาสที่ใช่ ในจังหวะที่เหมาะสม’

 

The Surfer Kits

 

The Surfer Kits มีองค์ความรู้และปัญญาอันประกอบด้วย รู้ตัว | รู้ทัน | รู้ทาง

 

 1. รู้ตัว – รู้ทุกมุม พร้อมทุกด้าน ประเมินสถานการณ์ธุรกิจกับ 35 การ์ดคำถามตรวจสุขภาพธุรกิจของคุณ
 2. รู้ทัน – แบรนด์คุณในสายตาของกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างไรจากการบริหารแบรนด์ของคุณ กับ 5 หมวดคำถามประเมินผลการบริหารแบรนด์
 3. รู้ทาง – ตั้งต้นการวางกลยุทธ์แผนการสื่อสารด้วยตัวคุณเอง กับชุดการ์ดพร้อมกระดานกลยุทธ์จุดประกาย การวางแผนการตลาดและการสื่อสาร
 4. การตัดสินใจ – ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนสำหรับการตัดสินใจครั้งสำคัญของผู้บริหารกับชุด The Decision Card เพื่อตัวเลือกที่ดีที่สุด

 

เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นว่าควรเตรียมธุรกิจให้พร้อมได้อย่างไร จึงมีการยกตัวอย่างผ่าน ‘สัตว์’ ทั้งสิ้น 12 ตัว พร้อมยกตัวอย่างแบรนด์ดังต่อไปนี้

 


 

1. ช้าง (มีความสามารถที่สมดุลและครอบคลุมในทุกๆ ด้าน)

 

ช้าง สื่อถึงความสามารถที่ครอบคลุมรอบด้าน มีความน่าเชื่อถือทั้งในผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย การตลาดสำหรับแบรนด์นี้ควรจะเน้นนำเสนอไปที่ความเชี่ยวชาญรอบด้าน และความสามารถในการปรับตัว เน้นย้ำความสามารถในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีหลายด้านที่ต้องพัฒนา ทำให้ส่งผลต่อความคล่องตัวในการปรับตัวให้ทันสถานการณ์

 

Google

 

คำอธิบายลักษณะ – มีความแข็งแกร่ง ความสามารถที่ครอบคลุม และความน่าเชื่อถือ

 

 • ตัวอย่างแบรนด์ที่มีลักษณะนี้: Google
 • ความหมาย: ช้าง เป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์ที่แข็งแกร่ง มีความสามารถที่ครอบคลุมรอบด้าน และเป็นที่น่าเชื่อถือ เนื่องจากช้างนั้นเป็นแบรนด์ที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ และยังคงรักษาคุณภาพไว้ได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
 • จุดแข็ง: ความเชี่ยวชาญในวงกว้าง ความน่าเชื่อถือ และความสามารถในการส่งมอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอในหลากหลายด้าน
 • จุดอ่อน: เนื่องจากมีความสามารถรอบด้าน ทำให้การปรับตัวต่อนวัตกรรมใหม่ๆ ไม่รวดเร็วเท่ากับกลุ่มที่เน้นคุณลักษณะเด่นไปในด้านเดียว รวมถึงทำให้ยากต่อการหาเอกลักษณ์ของแบรนด์ เนื่องจากไม่มีคุณสมบัติด้านใดที่โดดเด่นชัดเจนออกมา

 

กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม – เน้นย้ำถึงความสามารถที่ครอบคลุมและความน่าเชื่อถือที่หลากหลาย

 

ยังคงให้ความสำคัญกับความเชี่ยวชาญรอบด้านและความน่าเชื่อถืออยู่อย่างสม่ำเสมอ และเสริมในเรื่องของนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาความสามารถในการปรับตัวรอบด้านได้อย่างรวดเร็ว พร้อมไปกับการค้นหาหรือรักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

 

ตัวอย่างกลยุทธ์การตลาด:

 

 • การสร้างเรื่องราวให้กับแบรนด์: นำเสนอความเชี่ยวชาญในหลากหลายแง่มุม และถ่ายทอดความสำเร็จที่เกิดขึ้นของแบรนด์ แสดงให้ผู้บริโภคเห็นว่าแบรนด์สามารถปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุม ตอกย้ำให้ผู้บริโภคเห็นถึงความเป็นเลิศในทุกๆ ด้านของแบรนด์
 • การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์: นำเสนอใบรับรองหรือรางวัลเพื่อเป็นการการันตีถึงความเชี่ยวชาญ เสริมจุดยืนในเรื่องของความเป็นเลิศและความน่าเชื่อถือในตลาด

 

กลยุทธ์การตลาดที่ควรหลีกเลี่ยง:

 

 • การสูญเสียจุดยืน: หลีกเลี่ยงการตอบสนองทุกรายละเอียดความต้องการของผู้บริโภคที่จะนำไปสู่การสูญเสียอัตลักษณ์ของแบรนด์
 • การสูญเสียความเป็นแบรนด์: หลีกเลี่ยงการเพิ่มองค์ประกอบต่างๆ ให้กระจายรอบด้านมากขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากจะเป็นการทำให้ตัวตนของแบรนด์ขัดแย้งกัน ทำให้จุดเด่นของแบรนด์เจือจางลง

 

เทรนด์ที่ควรจับตามอง:

 

 • การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: พัฒนาแบรนด์ให้เป็นผู้นำในการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สื่อถึงความรับผิดชอบ ใส่ใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในปัจจุบัน
 • การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล: ปรับใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีให้ทันกับสถานการณ์การใช้เทคโนโลยีของผู้บริโภคในปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวและความน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมทางดิจิทัลสมัยใหม่

 

เทรนด์ที่ควรระวัง:

 

 • การผสมผสานทางวัฒนธรรม: ควรใช้ความระมัดระวังในการผสมผสานทางวัฒนธรรมหรือองค์ประกอบที่หลากหลาย โดยพยายามสร้างความสมดุลระหว่างการรับสิ่งใหม่ และการรักษาสิ่งเดิมเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์ให้ชัดเจนและสม่ำเสมอ

 

กลยุทธ์การสื่อสารที่เหมาะสม:

 

กลยุทธ์การสื่อสาร: ใช้การเล่าเรื่องโดยนำเสนอถึงความสามารถรอบด้านที่หลากหลาย บอกเล่าถึงความสามารถในการปรับตัวและความสำเร็จของแบรนด์ มุ่งเน้นไปที่ความสำเร็จในปัจจุบันมากกว่าความสำเร็จในอดีตที่เกิดขึ้นแล้วเป็นระยะเวลานาน

กลยุทธ์การใช้สื่อ: ใช้สื่อผสมทั้งแบบดั้งเดิมและแบบดิจิทัลเพื่อจับกลุ่มผู้บริโภคที่แตกต่างอย่างสมดุล

กลยุทธ์การใช้สื่อที่ควรระวัง: การพึ่งพาสื่อหรือแพลตฟอร์มที่เพิ่งเกิดใหม่หรือล้าสมัยมากเกินไป อาจส่งผลต่อความสมดุลและความครอบคลุมของกลยุทธ์สื่อภาพรวมของแบรนด์

การเลือกสื่อ: การผสมผสานสื่อระหว่างทีวี วิทยุ โฆษณาออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย จะช่วยทำให้แบรนด์เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่แตกต่างและหลากหลายได้อย่างสมดุล

 


 

2. สิงโต (มีความแข็งแกร่งและการเป็นผู้นำ)

 

สิงโต เป็นตัวแทนของความแข็งแกร่งและความเป็นผู้นำ การตลาดสำหรับแบรนด์นี้ควรนำเสนอเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทและอิทธิพลที่แข็งแกร่งของแบรนด์ ทั้งในด้านการเป็นผู้นำที่น่าเชื่อถือในตลาดและผู้นำด้านนวัตกรรม ซึ่งแบรนด์ต้องอาศัยความสามารถในการปรับตัวและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและความต้องการของผู้บริโภค การไม่ปรับตัวอาจทำให้ตำแหน่งการเป็นผู้นำตลาดของแบรนด์สั่นคลอนได้

 

Apple

 

คำอธิบายลักษณะ – แข็งแกร่งมีพลัง โดดเด่น และเป็นผู้นำ

 

 • ตัวอย่างแบรนด์ที่มีลักษณะนี้: Apple
 • ความหมาย: สิงโต เป็นตัวแทนของแบรนด์ที่แข็งแกร่งมีพลัง โดดเด่น และเป็นผู้นำที่มีอำนาจในตลาด
 • จุดแข็ง: พละกำลังที่แข็งแกร่ง ความโดดเด่น การเป็นผู้นำ และอำนาจ
 • จุดอ่อน: การเข้าถึงได้ยากและการขาดความยืดหยุ่น

 

กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม

 

เน้นย้ำถึงพละกำลัง ความชัดเจน และการเป็นผู้นำ ใช้แคมเปญที่แสดงให้เห็นว่าแบรนด์เป็นผู้นำหรือผู้มีบทบาทที่โดดเด่นในธุรกิจ

 

ตัวอย่างกลยุทธ์การตลาด:

 

 • การสร้างเรื่องราวให้กับแบรนด์: สร้างเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทและอิทธิพลที่แข็งแกร่งของแบรนด์ ชูบทบาทการเป็นผู้นำที่มีจุดยืนที่โดดเด่นและชัดเจนในธุรกิจ
 • ก้าวเป็นผู้นำ: เปิดตัวความคิดริเริ่มที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของแบรนด์ในการเป็นผู้นำความก้าวหน้าในธุรกิจด้วยมาตรฐานที่ดีของแบรนด์ แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลและบทบาทที่น่าเชื่อถือ

 

กลยุทธ์การตลาดที่ควรระมัดระวัง:

 

 • การครอบงำ: การนำเสนอภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งและมีอิทธิพลที่เหนือกว่าเกินควร อาจทำให้ผู้บริโภคและพันธมิตรรู้สึกไม่สบายใจที่จะร่วมมือหรือสนับสนุนธุรกิจ
 • การละเลยการปรับตัว: การรักษาความเป็นผู้นำต้องอาศัยความสามารถในการปรับตัว และการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและความต้องการของผู้บริโภค การไม่ปรับตัวอาจทำให้ตำแหน่งการเป็นผู้นำตลาดของแบรนด์สั่นคลอนได้

 

เทรนด์ที่ควรจับตามอง:

 

 • การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล: เปิดรับความก้าวหน้าด้านดิจิทัล โดยวางตำแหน่งแบรนด์ให้เป็นผู้นำในการปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคให้สะดวกสบายและล้ำสมัยยิ่งขึ้น
 • การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: แสดงความเป็นผู้นำของแบรนด์ในการส่งเสริมความยั่งยืนในการท่องเที่ยว สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในแนวทางปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบและมีความคิดก้าวหน้าในธุรกิจ

 

เทรนด์ที่ควรระวัง:

 

 • การยึดติดธรรมเนียมเดิมมากเกินไป: แม้ว่าการปฏิบัติตามสิ่งดั้งเดิมเป็นสิ่งสำคัญ แต่การยึดติดมากเกินไปอาจขัดขวางความสามารถในการปรับตัวและการรับนวัตกรรมใหม่ๆ ทำให้แบรนด์ตามไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่กำลังพัฒนา

 

กลยุทธ์การสื่อสารที่เหมาะสม:

 

กลยุทธ์การสื่อสาร: สร้างสรรค์เรื่องราวที่น่าสนใจเพื่อขยายอิทธิพลและความเป็นผู้นำของแบรนด์ในตลาด ใช้สื่อที่ชัดเจนและแสดงถึงความกล้าเพื่อดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง เน้นแคมเปญที่แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นของแบรนด์และบทบาทที่หลากหลายในอุตสาหกรรม

กลยุทธ์การใช้สื่อ: ยืนยันถึงความแข็งแกร่งและการเป็นผู้นำของแบรนด์ผ่านการใช้สื่อที่มีอิทธิพลและเชื่อถือได้

กลยุทธ์การใช้สื่อที่ควรระวัง: ควรหลีกเลี่ยงสื่อที่ไม่มีอิทธิพลหรือสื่อมีความสำคัญน้อยเพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งและเป็นผู้นำของแบรนด์

การเลือกสื่อ: ใช้การผสมผสานของทีวี โฆษณาออนไลน์ โซเชียลมีเดีย และวิทยุอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสื่อสารถึงความแข็งแกร่งและมีอิทธิพลของแบรนด์

 


 

3. เสือชีตาห์ (การเป็นที่รับรู้และการมีปฏิสัมพันธ์สูง)

 

เสือชีตาห์ เด่นในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์และการตอบสนองที่คล่องแคล่ว ว่องไว กลยุทธ์การตลาดควรเน้นไปที่ความคล่องตัวและความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทันที และเน้นไปที่การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็ว แต่เนื่องจากต้องมุ่งเน้นไปที่ความเร็วและการปรับตัวอยู่เสมอ ทำให้เสือชีตาห์อาจมีปัญหาเรื่องของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว

 

Samsung

 

คำอธิบายลักษณะ – การเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่ว รวดเร็ว และการมีปฏิสัมพันธ์

 

 • ตัวอย่างแบรนด์ที่มีลักษณะนี้: Samsung
 • ความหมาย: เสือชีตาห์แทนแบรนด์ที่มีการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่ว รวดเร็ว และการมีปฏิสัมพันธ์ โดยสามารถปรับตัวให้เข้ากับความต้องการและแนวโน้มของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว
 • จุดแข็ง: ความเร็ว ความสามารถในการปรับตัว การมีปฏิสัมพันธ์และการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่ว
 • จุดอ่อน: อาจมีปัญหาเรื่องความสม่ำเสมอและการสร้างปฏิสัมพันธ์ในระยะยาว เนื่องจากต้องมุ่งเน้นไปที่ความเร็วและความสามารถในการปรับตัว

 

กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม – เน้นความเร็ว การมีปฏิสัมพันธ์ และการเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอ

 

ควรมุ่งเน้นไปที่ความคล่องตัวของแบรนด์ การมีปฏิสัมพันธ์เชิงรุก และการแสดงตัวตนที่มีชีวิตชีวาในทุกการเคลื่อนไหว โดยใช้กลยุทธ์ที่สะท้อนถึงความกระฉับกระเฉงและการปรับตัวที่รวดเร็ว

 

ตัวอย่างกลยุทธ์การตลาด:

 

 • การสร้างเรื่องราวให้กับแบรนด์: พัฒนาเรื่องราวที่สื่อถึงการเคลื่อนไหวของแบรนด์ เผยถึงการประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว แสดงจุดยืนที่กระตือรือร้นที่จะเปลี่ยนแปลงในด้านดิจิทัลที่กำลังพัฒนา สื่อให้เห็นถึงการตอบสนองของแบรนด์กับไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบ และความพึงพอใจของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว 
 • การตอบสนองและการมีส่วนร่วม: ใช้แคมเปญที่ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค สร้างกิจกรรมที่กระฉับกระเฉงและมีชีวิตชีวา ตอกย้ำให้ผู้บริโภคเห็นถึงธรรมชาติของแบรนด์ที่ขับเคลื่อนได้ตลอดเวลาอย่างว่องไว

 

กลยุทธ์การตลาดที่ควรระมัดระวัง:

 

 • การสูญเสียความน่าเชื่อถือ: การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วตามเทรนด์ต่างๆ โดยไม่ได้ผ่านการคัดกรองให้ละเอียด อาจทำให้สูญเสียเอกลักษณ์หรือแก่นแท้ของแบรนด์ ซึ่งสามารถนำไปสู่การลดทอนมูลค่าของแบรนด์ได้
 • การขาดความหมายหรือสาระสำคัญ: การเน้นย้ำถึงความรวดเร็วและสร้างปฏิสัมพันธ์ที่มากเกินไป อาจทำให้การสื่อสารของแบรนด์ต่อผู้บริโภคทั้งในด้านสินค้าและบริการขาดความหมาย ความลึกซึ้ง หรือมีสาระสำคัญน้อยลง

 

เทรนด์ที่ควรจับตามอง:

 

 • การเติบโตของดิจิทัล: ใช้ประโยชน์จากการเติบโตของดิจิทัลเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและการโต้ตอบกับผู้บริโภค โดยสื่อให้ผู้บริโภคเห็นถึงการปรับตัวที่คล่องแคล่วเข้ากับกระแส หรือการใช้งานดิจิทัลของผู้บริโภคเป็นสำคัญ
 • การให้คุณค่าทางด้านจิตใจ: ผสานความคิดริเริ่มที่สะท้อนถึงการตระหนักและการตอบสนองของแบรนด์ต่อความต้องการ ข้อกังวล หรือความรู้สึกของผู้บริโภค เผยให้ผู้บริโภคเห็นถึงความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของแบรนด์

 

เทรนด์ที่ควรระวัง:

 

 • ความซับซ้อน: การรักษาความชัดเจนและความกระชับในการสื่อสารของแบรนด์เป็นสิ่งสำคัญ การผสมผสานองค์ประกอบหรือแนวคิดต่างๆ ที่ซับซ้อนมากเกินไปอาจทำให้ข้อความของแบรนด์ที่ต้องการสื่อไปยังผู้บริโภคมีความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน ทำให้ผู้บริโภคสับสนได้

 

กลยุทธ์การสื่อสาร: เพื่อเน้นย้ำถึงธรรมชาติของแบรนด์ที่มีการเคลื่อนไหวและตอบสนองกับผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา แบรนด์ควรใช้การเล่าเรื่องที่ชัดเจน สื่อถึงการเคลื่อนไหวหรือความสามารถในการปรับตัวอย่างรวดเร็ว โดยใช้สื่อที่กระฉับกระเฉงและมีชีวิตชีวาเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง

กลยุทธ์สื่อ: ถ่ายทอดความเคลื่อนไหวที่มีชีวิตชีวาและน่าดึงดูดของแบรนด์ผ่านสื่อที่กระฉับกระเฉงและหลากหลาย

กลยุทธ์สื่อที่ควรหลีกเลี่ยง: การพึ่งพาสื่อแบบดั้งเดิมที่เชื่องช้ามากเกินไป อาจไม่สื่อถึงภาพลักษณ์ที่มีชีวิตชีวาและมีความรวดเร็วของแบรนด์

การเลือกสื่อ: ใช้สื่อผสมระหว่างโฆษณาออนไลน์ โซเชียลมีเดีย ทีวี และวิทยุอย่างครอบคลุม เพื่อรักษาความเคลื่อนไหวของแบรนด์อย่างสม่ำเสมอ

 


 

4. หงส์ (การเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งของการรับรู้แบรนด์และความสัมพันธ์กับลูกค้า)

 

หงส์ มีจุดเด่นคือผู้บริโภคมีการรับรู้ถึงแบรนด์เป็นอย่างดี และแบรนด์เองก็มีความสัมพันธ์ที่ดีและลึกซึ้งกับผู้บริโภค กลยุทธ์การตลาดควรมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์กับผู้บริโภคผ่านการมอบประสบการณ์ที่น่าจดจำ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าหงส์จะมีจุดเด่นในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่แข็งแกร่ง แต่ก็อาจเผชิญกับความท้าทายในตลาดที่มีการแข่งขันทางด้านราคา ทำให้ผู้บริโภครู้สึกเข้าถึงหรือจับต้องได้ยาก

 

Starbucks

 

คำอธิบายลักษณะ – โดดเด่น น่าจดจำ เป็นเลิศทางด้านความสัมพันธ์

 

 • ตัวอย่างแบรนด์ที่มีลักษณะนี้: Starbucks
 • ความหมาย: หงส์เป็นตัวแทนของแบรนด์ที่ผสมผสานระหว่างการรับรู้แบรนด์ที่แข็งแกร่งเข้ากับความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับลูกค้า สะท้อนถึงความน่าเชื่อถือและความมีตัวตน เป็นเอกลักษณ์
 • จุดแข็ง: มีภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่น่าจดจำ มีสายสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างแท้จริง แบรนด์มีคุณภาพที่เชื่อถือได้ และมีชื่อเสียงที่โดดเด่น
 • จุดอ่อน: ผู้บริโภคอาจรู้สึกเข้าไม่ถึงแบรนด์ เนื่องจากแบรนด์มีภาพลักษณ์ของความเลอค่า และมีความเสี่ยงที่จะลดทอนการรับรู้แบรนด์ของผู้บริโภค

 

กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม – เน้นย้ำความโดดเด่นและความสัมพันธ์ที่หยั่งรากลึกระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค

 

เน้นย้ำภาพลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์และน่าจดจำของแบรนด์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับผู้บริโภค จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เน้นถึงธรรมชาติของแบรนด์ที่มีภาพลักษณ์ความเป็นเลิศ แต่ก็สามารถเข้าถึงได้

 

ตัวอย่างกลยุทธ์การตลาด:

 

 • การสร้างเรื่องราวให้กับแบรนด์: ถ่ายทอดเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงการเดินทางของแบรนด์ที่แตกต่างจากแบรนด์อื่น รักษาเอกลักษณ์เฉพาะที่น่าจดจำ และสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับฐานลูกค้าในขณะเดียวกัน
 • การมีปฏิสัมพันธ์: จัดกิจกรรมหรือมอบประสบการณ์ที่แบรนด์สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับฐานลูกค้า เพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งและยังคงความเข้าถึงแบรนด์ไว้ได้

 

กลยุทธ์การตลาดที่ควรระมัดระวัง:

 

 • การขยายขอบเขตที่กว้างเกินไป: หลีกเลี่ยงการขยายขอบเขตของแบรนด์ที่มากเกินไป เนื่องจากอาจทำให้ภาพลักษณ์เฉพาะอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ถูกบั่นทอนลง
 • การทำเหมือนกับแบรนด์อื่นๆ: หลีกเลี่ยงการปรับตัวให้สอดคล้องกับสิ่งที่แบรนด์ส่วนใหญ่ทำเพื่อรักษาเอกลักษณ์ที่แตกต่างของตนเอง

 

เทรนด์ที่ควรจับตามอง:

 

 • การสร้างประสบการณ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค: ปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคในด้านการสร้างประสบการณ์กับแบรนด์ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของแบรนด์กับฐานผู้บริโภค
 • การสร้างประสบการณ์ส่วนบุคคล: ออกแบบสินค้าหรือบริการที่ตรงตามความต้องการสำหรับผู้บริโภครายบุคคล แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจของแบรนด์ต่อความชอบหรือความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน

 

เทรนด์ที่ควรระวัง:

 

 • การเข้าถึงคนทั่วไป: การเจาะตลาดไปที่กลุ่มผู้บริโภคทั่วไปอาจทำให้ภาพลักษณ์เฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เสียหาย

 

กลยุทธ์การสื่อสารที่เหมาะสม:

 

กลยุทธ์การสื่อสาร: บอกเล่าเรื่องราวโดยเน้นย้ำถึงอัตลักษณ์ที่เด่นชัดและแตกต่างของแบรนด์ รวมถึงแสดงความผูกพันที่มีต่อผู้บริโภค ใช้แพลตฟอร์มที่ทำให้เห็นภาพได้ดีเพื่อให้เป็นที่น่าจดจำ

กลยุทธ์การใช้สื่อ: ส่งเสริมเอกลักษณ์และความน่าเชื่อถือของแบรนด์ผ่านการวางสื่ออย่างเลือกสรร โดยรักษาภาพลักษณ์ที่เด่นชัด แตกต่างและน่าจดจำ

กลยุทธ์การใช้สื่อที่ควรระวัง: การสื่อสารสำหรับกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป เนื่องจากอาจลดทอนภาพลักษณ์เฉพาะอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้

การเลือกสื่อ: รายการทีวียอดนิยม แพลตฟอร์มออนไลน์ งานกิจกรรม และการทำงานร่วมกับอินฟลูเอ็นเซอร์

 


 

5. เหยี่ยว (กลยุทธ์และความแม่นยำ)

 

เหยี่ยว เป็นแบรนด์ที่มีจุดแข็งเชิงกลยุทธ์ ความมุ่งเน้น และความแม่นยำ โดยกลยุทธ์การตลาดควรเน้นย้ำในเรื่องของความสามารถในการวางแผนเพื่อส่งมอบสิ่งที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างตรงเป้าหมาย แต่เนื่องจากเหยี่ยวนั้นเจาะจงมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเฉพาะทางมากเกินไป ทำให้ถูกมองว่ามีความเชี่ยวชาญแค่เฉพาะด้าน ไม่กว้างขวางและหลากหลาย

 

The North Face

 

คำอธิบายลักษณะ – กลยุทธ์ มุ่งเน้น แม่นยำ

 

 • ตัวอย่างแบรนด์ที่มีลักษณะนี้: The North Face
 • ความหมาย: เหยี่ยวเป็นตัวแทนของแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในด้านการวางกลยุทธ์และวิธีการที่มุ่งเน้น สามารถนำเสนอทางออกที่แม่นยำสำหรับทุกปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี
 • จุดแข็ง: ความเข้าใจในการวางกลยุทธ์ ความมุ่งเน้น ความแม่นยำ และความสามารถในการส่งมอบสิ่งที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างตรงเป้าหมาย
 • จุดอ่อน: เนื่องจากเหยี่ยวนั้นเจาะจงมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเท่านั้น ทำให้มีจุดอ่อนในเรื่องของความหลากหลายและความยืดหยุ่น

 

กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม – เน้นกลยุทธ์เชิงลึกและความแม่นยำ

 

แบรนด์ควรแสดงให้เห็นถึงความฉลาดทางกลยุทธ์ ความแม่นยำที่พิถีพิถัน และการมุ่งเน้นที่เฉียบแหลม โดยออกแบบแคมเปญที่ได้มาจากการสังเกตและการคำนวณเป็นอย่างดีเพื่อเข้าถึงโอกาสต่างๆ

 

ตัวอย่างกลยุทธ์การตลาด:

 

 • การสร้างเรื่องราวให้กับแบรนด์: สร้างเรื่องราวที่ช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงที่มาของกลยุทธ์ของแบรนด์ บอกถึงความสำเร็จที่ได้จากการวิเคราะห์และวางแผนไว้อย่างเฉียบคม แม่นยำ แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่มองการณ์ไกลในการทำธุรกิจ และความสามารถในการวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของแบรนด์
 • แคมเปญที่ชัดเจนและเจาะลึก: ใช้ภาพที่ชัดเจน น่าสนใจ และมีเนื้อหาเชิงลึก เพื่อแสดงถึงความแม่นยำและกลยุทธ์ของแบรนด์ สื่อให้เห็นถึงความสามารถในการแยกแยะรายละเอียดปลีกย่อย และการคำนวณของแบรนด์ที่แม่นยำ

 

กลยุทธ์การตลาดที่ควรระมัดระวัง:

 

 • ความไม่ยืดหยุ่นและความแข็งกร้าว: การวางแผนหรือโครงสร้างที่ไม่ยืดหยุ่นอาจทำให้แบรนด์มองข้ามนวัตกรรมหรือทางเลือกใหม่ๆ สำหรับการเติบโต ขัดขวางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด และพลาดโอกาสสำหรับการตอบสนองต่อโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่
 • การเน้นรายละเอียดมากเกินไป: การให้ความสำคัญกับความประณีตและรายละเอียดมากเกินไปอาจทำให้แบรนด์มองไม่เห็นภาพกว้าง ทำให้สูญเสียการมองเห็นเป้าหมายหลักและภาพรวมของกลยุทธ์

 

เทรนด์ที่ควรจับตามอง:

 

 • การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน: สอดคล้องกับการเน้นย้ำของผู้บริโภคที่มีมากขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการเดินทางอย่างมีความรับผิดชอบของแบรนด์ ทำให้ผู้บริโภคเห็นว่าแบรนด์มีกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับค่านิยมสมัยใหม่ และมีแนวปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
 • การสื่อสารการตลาดโดยใช้ AI: การสื่อสารการตลาดที่ปรับปรุงด้วย AI ใช้เครื่องมือ AI ขั้นสูงสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเชิงลึก คาดการณ์แนวโน้ม ปรับแต่งการสื่อสารรายบุคคล รวมถึงหากลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม แสดงให้เห็นถึงการมองการณ์ไกลด้านกลยุทธ์และแนวทางในการสื่อสารตลาดขั้นสูงของแบรนด์

 

เทรนด์ที่ควรระวัง:

 

 • การผสมผสานองค์ประกอบต่างๆ: ถึงแม้ว่าการผสมผสานองค์ประกอบในด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาจะมีประโยชน์ แต่แบรนด์ควรระมัดระวังและมีการคำนวณถึงผลลัพธ์อย่างรอบคอบ โดยควรรักษาความต่อเนื่องและความสอดคล้องของภาพลักษณ์แบรนด์ และหลีกเลี่ยงการผสมผสานอันหลากหลายที่ทำให้แบรนด์นำเสนอสาระสำคัญอย่างไม่ตรงจุด

 

กลยุทธ์การสื่อสารที่เหมาะสม:

 

กลยุทธ์การสื่อสาร: ดึงดูดผู้ชมด้วยเรื่องราวที่เน้นถึงข้อมูลเชิงกลยุทธ์และความเชี่ยวชาญที่มุ่งเน้นของแบรนด์ ใช้สื่อที่ชัดเจนและตรงเป้าหมายเพื่อดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคที่ให้คุณค่ากับความชัดเจนและเข้าใจกลยุทธ์ พัฒนาแคมเปญที่เน้นย้ำถึงการเลือกที่พิถีพิถันและการรับรู้ที่เฉียบคมของแบรนด์ในด้านต่างๆ

กลยุทธ์การใช้สื่อ: แสดงกลยุทธ์และภาพลักษณ์ที่มุ่งเน้นของแบรนด์ผ่านการเลือกสื่อที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การใช้สื่อที่ควรระวัง: การใช้สื่อทั่วไปและไม่มีการเจาะจงผู้บริโภคอาจทำให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ในเรื่องความเฉียบคมและความมุ่งเน้นถูกลดทอนลง

การเลือกสื่อ: ใช้สื่อผสม ได้แก่ ทีวี โฆษณาออนไลน์ โซเชียลมีเดีย และวิทยุ เพื่อสื่อสารถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่เฉียบคมและมีกลยุทธ์

 


 

6. ม้า (มีคุณค่าอย่างไม่หยุดนิ่งและมีความเป็นผู้นำตลาด)

 

ม้า เป็นสัญลักษณ์ของการเป็นผู้นำตลาดที่มีคุณค่าและเชื่อถือได้ โดยการทำการตลาดควรมุ่งเน้นไปที่การแสดงถึงความเป็นผู้นำที่มีการขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งแบรนด์ม้านั้นเหมาะกับตลาดที่มีการแข่งขันสูงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะมีความเป็นผู้นำที่สามารถกำหนดเทรนด์ให้แก่ตลาดได้ อย่างไรก็ดี แบรนด์ม้าอาจต้องปรับกลยุทธ์เพื่อรับกับตลาดเฉพาะทางให้มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ยังคงต้องรักษาสมดุลของความเป็นผู้นำในตลาดทั่วไปไว้ให้ได้

 

IKEA

 

คำอธิบายลักษณะ – เต็มไปด้วยพลัง นำหน้า เชื่อถือได้

 

 • ตัวอย่างแบรนด์ที่มีลักษณะนี้: IKEA
 • ความหมาย: ม้าเป็นตัวแทนของแบรนด์ที่มีคุณค่าอย่างไม่หยุดยั้ง เป็นผู้นำที่แข็งแกร่งในตลาด เป็นแบรนด์ที่กำหนดเทรนด์และมีสมรรถนะในด้านต่างๆ ที่ไม่อาจปฏิเสธได้
 • จุดแข็ง: ความเป็นผู้นำตลาด การใช้นวัตกรรม คุณภาพสินค้าและบริการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ และความทนทานของสินค้าที่ทำให้สินค้ามีความคุ้มค่า
 • จุดอ่อน: อาจพึ่งพาตำแหน่งผู้นำมากเกินไป ทำให้เกิดความพึงพอใจที่ขัดขวางการพัฒนา

 

กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม – แสดงถึงความเป็นผู้นำที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาและมีคุณค่าอย่างไม่หยุดยั้ง

 

เน้นย้ำถึงคุณค่าอันทรงพลังของแบรนด์และบทบาทของความเป็นผู้นำในตลาด พัฒนาแคมเปญที่เน้นความสามารถในการนำเทรนด์ และสื่อถึงความมุ่งมั่นในการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ

 

ตัวอย่างกลยุทธ์การตลาด:

 

 • การสร้างเรื่องราวให้กับแบรนด์: เล่าเรื่องราวการเดินทางของแบรนด์ในการเป็นผู้นำที่กำหนดเทรนด์ และส่งมอบคุณค่าอย่างต่อเนื่อง
 • สร้างแคมเปญผู้นำ: แสดงถึงความคิดริเริ่มและนวัตกรรมที่เสริมตำแหน่งของแบรนด์ในฐานะผู้นำตลาด

 

กลยุทธ์การตลาดที่ควรระมัดระวัง:

 

 • ความมั่นใจจนเกินไป: หลีกเลี่ยงการสร้างภาพลักษณ์ที่อาจดูอวดดีหรือไม่สนใจ ดูถูกคู่แข่ง
 • การไม่สนใจความคิดเห็น: แบรนด์ควรเปิดกว้างและรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า เพื่อหลีกเลี่ยงความพึงพอใจในตัวเองจนหยุดการปรับปรุงหรือพัฒนา

 

เทรนด์ที่ควรจับตามอง:

 

 • การเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน: แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในแนวทางปฏิบัติต่อความยั่งยืน และเป็นผู้นำให้แก่แบรนด์ต่างๆ ได้ปฏิบัติตาม
 • ขับเคลื่อนแบรนด์ด้วยเทคโนโลยี: ปรับตัวให้สอดคล้องกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เน้นย้ำถึงคุณค่าที่ไม่หยุดนิ่งของแบรนด์ในยุคดิจิทัล

 

เทรนด์ที่ควรระวัง:

 

 • ความพยายามที่จะฉูดฉาด: การมีส่วนร่วมในกระแสระยะสั้นที่หวือหวาไม่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ของแบรนด์ อาจทำให้ชื่อเสียงของแบรนด์เสื่อมเสียคุณค่าในด้านของความยั่งยืน

 

กลยุทธ์การสื่อสารที่เหมาะสม:

 

กลยุทธ์การสื่อสาร: ถ่ายทอดเรื่องราวของแบรนด์ที่มีคุณค่าอย่างไม่หยุดนิ่ง เน้นย้ำถึงการเป็นผู้นำ และพร้อมที่จะส่งต่อคุณค่าให้แก่ผู้บริโภค โดยใช้ภาพและเนื้อหาที่น่าประทับใจ และสื่อถึงจิตวิญญาณแห่งการบุกเบิกและก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำ

กลยุทธ์การใช้สื่อ: ส่งเสริมคุณค่าของแบรนด์และส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นผู้นำของแบรนด์ผ่านการเลือกสื่อที่มีอิทธิพลสูงและสะท้อนกับกลุ่มเป้าหมาย

กลยุทธ์การใช้สื่อที่ควรระวัง: การใช้สื่ออย่างไม่สม่ำเสมอ ซึ่งอาจทำให้ภาพลักษณ์ของความเป็นผู้นำและคุณค่าที่สอดคล้องกันของแบรนด์ลดลง

การเลือกสื่อ: ลงสื่อในกิจกรรมหรือการแข่งขันกีฬาที่ได้รับความนิยม โฆษณาทีวีช่วงที่มีคนดูสูง แพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีชื่อเสียง และทำงานร่วมกับอินฟลูเอ็นเซอร์

 


 

7. ลาบราดอร์ (เน้นและให้คุณค่ากับความสัมพันธ์)

 

ลาบราดอร์ เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมิตร ความไว้วางใจ และการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริโภค ควรมุ่งเน้นกลยุทธ์ไปที่ความเข้าถึงได้ง่าย ความน่าเชื่อถือ และความผูกพันอันแน่นแฟ้นของแบรนด์กับลูกค้า โดยแบรนด์ลาบราดอร์มีความเป็นเลิศในการรักษาความภักดีของลูกค้า อย่างไรก็ตาม หากให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์มากจนเกินไป อาจทำให้แบรนด์ละเลยการให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้า รวมถึงละเลยการปรับตัวให้เข้ากับนวัตกรรมที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในตลาดได้

 

Disney

 

คำอธิบายลักษณะ – เป็นมิตร เข้าถึงง่าย เน้นรักษาความสัมพันธ์

 

 • ตัวอย่างแบรนด์ที่มีลักษณะนี้: Disney
 • ความหมาย: ลาบราดอร์สื่อถึงแบรนด์ที่รู้จักกันดีในเรื่องของความเป็นมิตรและเข้าถึงได้ง่าย ให้คุณค่ากับการสร้างหรือรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
 • จุดแข็ง: เข้าถึงง่าย มีปฏิสัมพันธ์กับรอบข้าง และสามารถสร้างและรักษาความสัมพันธ์ได้ดี 
 • จุดอ่อน: อาจมีปัญหาในการสร้างหรือรักษาภาพลักษณ์แบรนด์ให้ดูมั่นคงและจริงจัง เนื่องจากแบรนด์เน้นความเป็นมิตรและเข้าถึงได้เป็นหลัก

 

กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม – เน้นข้อมูลเชิงลึกและความแม่นยำ

 

แบรนด์ควรให้ความสำคัญกับการสร้างกลยุทธ์ที่ตรงประเด็น พิถีพิถัน และแม่นยำ โดยกลยุทธ์ควรได้มาจากการสังเกตและวิเคราะห์จากข้อมูลเชิงลึกของแบรนด์

 

ตัวอย่างกลยุทธ์การตลาด:

 

 • การสร้างเรื่องราวให้กับแบรนด์: ใช้กลยุทธ์เล่าเรื่องราวที่อธิบายถึงที่มาหรือเรื่องราวของแบรนด์ บอกเล่าเส้นทางการเดินทางจนประสบความสำเร็จ รวมไปถึงวิสัยทัศน์เส้นทางในอนาคต 
 • การสร้างแคมเปญที่ลึกซึ้งและเฉียบคม: ใช้ภาพโฆษณาและเนื้อหาที่ลึกซึ้ง เพื่อสื่อสารชัดเจนในการเล่าเรื่องราวของแบรนด์ที่ผ่านการสร้างสรรค์อย่างละเมียดละไมละเอียดลออ

 

กลยุทธ์การตลาดที่ควรระมัดระวัง:

 

 • การขาดความยืดหยุ่น ปราดเปรียว: แผนงานที่ถูกตีกรอบหรือตั้งข้อกำหนดมากเกินไป อาจเป็นอุปสรรคในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการตอบสนองต่อโอกาสหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น
 • การเน้นรายละเอียดมากเกินไป: การให้ความสำคัญกับความพิถีพิถันและรายละเอียดมากเกินไป อาจทำให้หลุดจากภาพรวม มองข้ามเป้าหมายและเดิมเกมกลยุทธ์ผิด

 

เทรนด์ที่ควรจับตามอง:

 

 • การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ สอดคล้องกับทิศทางของแบรนด์ที่ตอบสนองต่อเทรนด์การรักษ์โลกและรับผิดชอบต่อสังคม
 • การสื่อสารทางการตลาดที่เสริมด้วย AI: ใช้เครื่องมือ AI เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเชิงลึก การคาดการณ์แนวโน้ม การสื่อสารที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล และการปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด แสดงให้เห็นถึงการมองการณ์ไกลและความล้ำสมัยในการสื่อสารการตลาดของแบรนด์

 

เทรนด์ที่ควรระวัง:

 

 • การผสมผสานวัฒนธรรม: ในขณะที่การผสานวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ควรนำมาปรับใช้ แบรนด์ควรระมัดระวังในเรื่องของความสอดคล้อง โดยต้องไม่ให้ขัดกับภาพรวมของแบรนด์ และยังคงรักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์ให้ชัดเจนดังเดิม

 

กลยุทธ์การสื่อสารที่เหมาะสม:

 

กลยุทธ์การสื่อสาร: แสดงถึงความเป็นมิตรและเข้าถึงได้ของแบรนด์ ใช้เรื่องราวที่อบอุ่น เน้นถึงคุณค่าของการสร้างความสัมพันธ์ ทำให้ผู้บริโภครู้สึกเข้าถึงแบรนด์ได้ง่าย สรรค์สร้างแคมเปญที่สร้างความเชื่อมั่นว่าแบรนด์จะอยู่เคียงข้างผู้บริโภคเสมอ

กลยุทธ์การใช้สื่อ: ใช้สื่อที่ทำให้ผู้บริโภคเห็นถึงความเป็นมิตรและมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ได้

กลยุทธ์การใช้สื่อที่ควรระวัง: การใช้สื่อที่ไม่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมหรือสื่อที่เป็นทางการมากเกินไป อาจขัดขวางภาพลักษณ์ที่อบอุ่นและเข้าถึงได้ของแบรนด์

การเลือกสื่อ: การผสมผสานระหว่างโซเชียลมีเดีย ทีวี โฆษณาออนไลน์ และวิทยุ ทำให้เกิดการสื่อสารและความสัมพันธ์ที่เข้าถึงได้อย่างเป็นมิตร

 


 

8. เต่า (คุณค่าสูงและให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้า)

 

เต่า มีจุดเด่นในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพที่มั่นคงและมีความน่าเชื่อถือ การตลาดสำหรับแบรนด์เต่าควรเน้นย้ำถึงคุณค่าและความทนทานของผลิตภัณฑ์ในระยะยาว โดยถึงแม้ว่าแบรนด์เต่าจะขึ้นชื่อในเรื่องของความสม่ำเสมอและความทนทาน แต่ก็ไม่ควรละเลยการพัฒนาสินค้าและบริการให้เข้ากับแนวโน้มของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

 

Toyota

 

คำอธิบายลักษณะ – มั่นคง น่าเชื่อถือ มุ่งเน้นในเรื่องของผลิตภัณฑ์

 

 • ตัวอย่างแบรนด์ที่มีลักษณะนี้: Toyota
 • ความหมาย: เต่าสื่อถึงแบรนด์ที่มั่นคงและเชื่อถือได้ นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าสูงและทนทาน
 • จุดแข็ง: ความน่าเชื่อถือ ความมั่นคง คุณค่าสูง และการเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • จุดอ่อน: อาจมีปัญหากับการปรับตัวและนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมุ่งเน้นไปที่ความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของสินค้า

 

กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม – เน้นความทุ่มเท ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพของสินค้า

 

มุ่งเน้นในการโชว์ภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ และความมุ่งมั่นในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง โดยเน้นย้ำถึงความทนทานยาวนานและประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ

 

ตัวอย่างกลยุทธ์การตลาด:

 

 • การสร้างเรื่องราวให้กับแบรนด์: เล่าเรื่องราวของแบรนด์ที่เน้นย้ำความมุ่งมั่นที่จะทำให้สินค้ามีความสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือ และการเติบโตอย่างมั่นคง เพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 • แคมเปญเน้นสินค้า: ปล่อยแคมเปญที่เน้นถึงความเยี่ยมยอดของสินค้า ความน่าเชื่อถือ และความมุ่งมั่นของแบรนด์ต่อคุณภาพสินค้า เพื่อสริมความไว้วางใจจากผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์ของแบรนด์

 

กลยุทธ์การตลาดที่ควรระมัดระวัง:

 

 • ความพึงพอใจ: การพึ่งพาความสำเร็จในอดีตมากเกินไปอาจขัดขวางนวัตกรรม และการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและแนวโน้มตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป นำไปสู่การสูญเสียความสำคัญหรือภาพลักษณ์ที่ดีมาตลอดของแบรนด์
 • การอนุรักษ์นิยมที่มากเกินไป: การมุ่งเน้นไปที่การอนุรักษ์นิยมที่มากเกินไป อาจทำให้มองข้ามความจำเป็นในการปรับตัวและวิวัฒนาการในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ อาจทำให้พลาดโอกาสใหม่ๆ ในตลาด

 

เทรนด์ที่ควรจับตามอง:

 

 • ประชากรที่สูงอายุ: ปรับแบรนด์ให้สอดคล้องกับความต้องการและความชอบของประชากรสูงอายุ สะท้อนถึงความไวและความสามารถในการปรับตัวไปสู่ความหลากหลายของประชากรในวัยต่างๆ แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือและความน่าดึงดูดของแบรนด์ให้กับผู้ชมกลุ่มใหญ่ขึ้น
 • ตลาดงานฝีมือและผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่น: วางตำแหน่งแบรนด์ให้เป็นแบรนด์ที่สนับสนุนงานฝีมือและสินค้าท้องถิ่น สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อคุณภาพ ความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และการสนับสนุนชุมชน ก่อให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคผ่านการให้คุณค่ากับงานฝีมือท้องถิ่น

 

เทรนด์ที่ควรระวัง:

 

 • การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว: แม้ว่าการพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้ทันสมัยเป็นสิ่งสำคัญ แต่การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่กะทันหันหรือมากเกินไปอาจทำให้เกิดความขัดแย้งกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่น่าเชื่อถือและมั่นคง ซึ่งอาจทำให้ผู้บริโภคที่ต้องการความสม่ำเสมอและความน่าเชื่อถือรู้สึกไม่สบายใจ

 

กลยุทธ์การสื่อสารที่เหมาะสม:

 

ด้านการสื่อสาร: สร้างเรื่องราวที่เน้นย้ำถึงความน่าเชื่อถือและความยาวนานของแบรนด์ โดยใช้สื่อที่ให้ความรู้สึกถึงความมั่นคงและยาวนาน เพื่อเชื่อมต่อกับผู้บริโภคที่ให้คุณค่ากับความน่าเชื่อถือและคุณภาพของสินค้า และควรให้ความสำคัญกับแคมเปญที่แสดงถึงความน่าดึงดูดและผลงานที่สม่ำเสมอของแบรนด์

ด้านสื่อ: เน้นความน่าเชื่อถือและความคงทนของแบรนด์ผ่านการวางกลยุทธ์ที่มั่นคงและสม่ำเสมอ

กลยุทธ์สื่อที่ควรระวัง: การพึ่งพาสื่อที่ผันผวนหรือไม่สม่ำเสมอ อาจทำลายภาพลักษณ์ที่มั่นคงและน่าเชื่อถือของแบรนด์

การเลือกสื่อ: ใช้การผสมผสานระหว่างทีวี โฆษณาออนไลน์ โซเชียลมีเดีย และวิทยุ เพื่อรักษาการสื่อสารของแบรนด์ที่สม่ำเสมอและน่าเชื่อถือ

 


 

9. ผีเสื้อ (หลากหลายและเปลี่ยนแปลงได้)

 

ผีเสื้อ เป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่มีชีวิตชีวาและความหลากหลาย โดยควรมุ่งเน้นกลยุทธ์การตลาดไปที่การนำเสนอความสามารถในการเปลี่ยนแปลง ความคิดสร้างสรรค์และแปลกใหม่ สะท้อนให้เห็นถึงความไม่หยุดนิ่งในการทำธุรกิจ อย่างไรก็ตาม แม้แบรนด์ผีเสื้อจะให้ความสำคัญกับนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และการทำสิ่งใหม่ๆ แต่ก็อาจพบปัญหาในการรักษาภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้สอดคล้องกัน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลาย รวมถึงอาจมีอุปสรรคในการเจาะกลุ่มผู้บริโภคหรือตลาดที่ยังคงมีความเป็นดั้งเดิมอยู่

 

H&M

 

คำอธิบายลักษณะ – การเปลี่ยนแปลง ความสดใส แปลกตา

 

 • ตัวอย่างแบรนด์ที่มีลักษณะนี้: H&M
 • ความหมาย: ผีเสื้อเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์ที่มีสีสันและการเปลี่ยนแปลง สื่อถึงแนวคิดที่หลากหลาย สะท้อนให้เห็นถึงความไม่หยุดนิ่งในธุรกิจ
 • จุดแข็ง: การเปลี่ยนแปลง ความหลากหลาย สีสัน และแนวทางที่แปลกใหม่
 • จุดอ่อน: อาจพบปัญหาในการรักษาภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้สอดคล้องกัน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย

 

กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม – เน้นการเปลี่ยนแปลงและการแสดงออกที่หลากหลาย ควรมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงของแบรนด์ และความสามารถในการแสดงออกที่หลากหลายและมีสีสัน โดยใช้แคมเปญที่มีชีวิตชีวา ซึ่งสะท้อนถึงการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งของแบรนด์

 

ตัวอย่างกลยุทธ์การตลาด:

 

 • การสร้างเรื่องราวให้กับแบรนด์: พยายามร้อยเรื่องราวที่แสดงถึงการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงของแบรนด์และการแสดงออกที่หลากหลาย แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการพัฒนาของแบรนด์อย่างก้าวกระโดด
 • แคมเปญที่มีชีวิตชีวา: ออกแบบแคมเปญที่มีสีสันและความหลากหลาย สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไม่หยุดยั้ง

 

กลยุทธ์การตลาดที่ควรระมัดระวัง:

 

 • การไม่สอดคล้องกัน: การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและความหลากหลายอาจนำไปสู่การไม่สอดคล้องในภาพลักษณ์และการสื่อสารของแบรนด์ ซึ่งอาจทำให้ผู้บริโภครู้สึกสับสนได้
 • สไตล์ที่ไม่มีสาระ: การเน้นเฉพาะการแสดงออกที่มีสีสันและแปลกตาโดยไม่มีคุณค่าที่อยู่เบื้องหลัง อาจทำให้ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจต่อแบรนด์ลดลง

 

เทรนด์ที่ควรจับตามอง:

 

 • การเน้นความสำคัญของจิตใจ: แบรนด์ควรปรับตัวให้มีความสอดคล้องกับจิตใจของผู้บริโภค สะท้อนถึงความเข้าใจในผู้บริโภคของแบรนด์
 • การผสมผสานวัฒนธรรม: การรวมองค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่หลากหลายเข้ากับการแสดงออกของแบรนด์ แสดงให้เห็นถึงความสามารถของแบรนด์ในการผสานองค์ประกอบจากหลายๆ ด้าน

 

เทรนด์ที่ควรระวัง:

 

 • การเน้นย้ำที่มากเกินไปในเรื่องของศิลปะ: แม้ว่าความสวยงามและความน่าดึงดูดของสื่อจะเป็นสิ่งสำคัญ แต่การเน้นที่มากเกินไปอาจทำให้เอกลักษณ์หรือมุมมองของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์เจือจางลง

 

กลยุทธ์การสื่อสารที่เหมาะสม:

 

ด้านการสื่อสาร: ควรนำเสนอเรื่องราวที่ทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงและการแสดงออกที่มีสีสันของแบรนด์ โดยใช้สื่อที่มีชีวิตชีวา เน้นการแสดงออกทางศิลปะและนวัตกรรมต่างๆ เพื่อดึงดูดผู้บริโภคที่ชื่นชอบความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลง

ด้านสื่อ: เน้นการเปลี่ยนแปลงและความหลากหลายของแบรนด์ผ่านการวางสื่อที่มีสีสันและนวัตกรรม

กลยุทธ์สื่อที่ควรระวัง: หลีกเลี่ยงสื่อที่เป็นสีโทนเดียว หรือสื่อที่ไม่เน้นการเปลี่ยนแปลง เพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่มีชีวิตชีวาของแบรนด์

การเลือกสื่อ: ผสมผสานสื่อที่มีสีสัน เช่น ทีวี โฆษณาออนไลน์ โซเชียลมีเดีย และวิทยุ เพื่อให้การสื่อสารของแบรนด์มีชีวิตชีวาและเปลี่ยนแปลงได้

 


 

10. โลมา (เน้นการเข้าถึงและความยอดเยี่ยมหลากหลาย)

 

โลมา สื่อถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่สนุกสนานและความเยี่ยมยอดในหลายๆ ด้าน โดยการทำการตลาดของแบรนด์โลมานั้นควรเน้นย้ำถึงความอเนกประสงค์ และความสามารถในการเชื่อมต่อกับผู้บริโภคในวงกว้างของแบรนด์ แม้ว่าโลมาจะมีจุดแข็งในเรื่องของความอเนกประสงค์และการมีปฏิสัมพันธ์ที่สนุกสนาน แต่ก็อาจพบปัญหาในเรื่องภาพลักษณ์ของแบรนด์ เนื่องจากผู้บริโภคอาจมองว่าแบรนด์ดูไม่จริงจังและไม่สม่ำเสมอ

 

Burger King

 

คำอธิบายลักษณะ – สนุกสนาน ดึงดูด ความเยี่ยมยอดที่หลากหลาย

 

 • ตัวอย่างแบรนด์ที่มีลักษณะนี้: Burger King
 • ความหมาย: โลมาเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์ที่มีความสนุกสนาน ความน่าดึงดูด ความโดดเด่น และปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี สะท้อนให้เห็นถึงความอเนกประสงค์และการปรับตัวได้ดีในหลายๆ ด้าน
 • จุดแข็ง: การมีส่วนร่วม ความหลากหลาย ความสนุกสนาน ความสามารถในการปรับตัว และความเยี่ยมยอดในหลายๆ ด้าน
 • จุดอ่อน: อาจพบปัญหาในการรักษาตัวตนของแบรนด์ที่สื่อถึงความมุ่งมั่นและสม่ำเสมอ เนื่องจากโลมานั้นเน้นความสนุกสนานเป็นหลัก

 

กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม – เน้นความสนุกสนาน การมีส่วนร่วม และความเยี่ยมยอดหลากหลายด้าน

 

ควรเน้นกลยุทธ์ที่แสดงถึงความเป็นธรรมชาติที่สนุกสนาน การดึงดูดใจ และความเยี่ยมยอดในหลายๆ ด้านของแบรนด์ โดยใช้แคมเปญที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคในวงกว้าง

 

ตัวอย่างกลยุทธ์การตลาด:

 

 • การสร้างเรื่องราวให้กับแบรนด์: พัฒนาเรื่องราวที่สามารถโชว์จิตวิญญาณที่เบิกบาน บุคลิกที่ดูมีส่วนร่วม และความเยี่ยมยอดที่หลากหลาย เสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่เข้าถึงได้ง่ายและมีหลายมิติ
 • แคมเปญที่โต้ตอบกลับได้: สร้างแคมเปญที่หลากหลายมิติ สามารถมีส่วนร่วมโต้ตอบได้ สะท้อนถึงธรรมชาติที่สนุกสนานและมีสีสันของแบรนด์

 

กลยุทธ์การตลาดที่ควรระมัดระวัง:

 

 • การขาดความลึกซึ้ง: หากมุ่งเน้นไปที่ความสนุกสนานและความน่าดึงดูดโดยขาดความลึกซึ้ง อาจทำให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ดูไม่จริงจัง
 • ความหลากหลายที่มากเกินไป: การนำเสนอสีสันที่หลากหลายมากเกินไปโดยไม่มีจุดยืนที่ชัดเจน อาจทำให้ผู้บริโภคสับสนและทำให้ตัวตนหลักของแบรนด์จางหายไป

 

เทรนด์ที่ควรจับตามอง:

 

 • รูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น: วางตำแหน่งแบรนด์ให้เป็นผู้นำในการปรับตัว สนับสนุนอิสระในการทำงานรูปแบบใหม่จากการทำงานที่สถานที่ใดก็ได้ สะท้อนถึงความหลากหลายและการก้าวไปข้างหน้าของแบรนด์
 • การสื่อสารการตลาดที่เสริมด้วย AI: นำเครื่องมือ AI ขั้นสูงมาใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภค คาดการณ์แนวโน้ม และปรับแต่งการสื่อสารเฉพาะบุคคล แสดงให้เห็นถึงความเยี่ยมยอดและนวัตกรรมที่หลากหลายของแบรนด์

 

เทรนด์ที่ควรระวัง:

 

 • การเน้นนวัตกรรมที่มากเกินไป: แม้ว่านวัตกรรมจะสำคัญ แต่การตามหานวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องอาจทำให้ค่านิยมหลักและวิสัยทัศน์ระยะยาวของแบรนด์ถูกบดบัง ซึ่งอาจนำไปสู่การแสดงตัวตนของแบรนด์ที่ไม่สอดคล้องกัน

 

กลยุทธ์การสื่อสารที่เหมาะสม:

 

ด้านการสื่อสาร: พัฒนาเรื่องราวที่ทำให้ผู้ชมมีส่วนร่วม โดยเน้นถึงความสามารถที่หลากหลายของแบรนด์ และการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคอย่างแข็งแกร่ง ใช้สื่อที่สนุกสนานและมีสีสันเพื่อเชื่อมต่อกับกลุ่มผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและความหลากหลาย

ด้านสื่อ: นำเสนอการมีส่วนร่วมและความหลากหลายของแบรนด์ผ่านการวางสื่อที่มีชีวิตชีวาและหลากหลาย

กลยุทธ์สื่อที่ควรระวัง: การพึ่งพาสื่อที่ไม่ทำให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์หรือสื่อจำเจ อาจทำให้ภาพลักษณ์ที่มีสีสันและน่าสนใจของแบรนด์ถูกทำลาย

การเลือกสื่อ: ใช้การผสมผสานของสื่อทีวี โฆษณาออนไลน์ โซเชียลมีเดีย และวิทยุ เพื่อรักษาการสื่อสารของแบรนด์ที่มีชีวิตชีวาและน่าสนใจ

 


 

11. แพนด้า (ความมีเสน่ห์และความยอดเยี่ยม)

 

แพนด้า มีเสน่ห์และยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ควบคู่ไปกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม ควรมุ่งเน้นกลยุทธ์ไปที่การทำให้ผู้บริโภครู้สึกมีอารมณ์ร่วมไปกับแบรนด์ พร้อมกับการส่งมอบสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพสูงในขณะเดียวกัน โดยถึงแม้ว่าแบรนด์แพนด้าจะเป็นแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อทางอารมณ์และมีคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยม แต่ก็อาจต้องประสบปัญหาในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันทางด้านราคาสูง รวมถึงอาจพบกับความท้าทายในการปรับตัวให้เข้ากับการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจทำให้แบรนด์เสียเอกลักษณ์ที่มีเสน่ห์

 

OREO

 

คำอธิบายลักษณะ – มีเสน่ห์ ให้ความสำคัญกับลูกค้า นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม

 

 • ตัวอย่างแบรนด์ที่มีลักษณะนี้: OREO
 • ความหมาย: แพนด้าเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์ที่มีเสน่ห์ภายใน มุ่งเน้นความสัมพันธ์กับลูกค้า เสนอผลิตภัณฑ์ที่มีระดับคุณภาพสูง
 • จุดแข็ง: มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า นำเสนอแต่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และมีเสน่ห์
 • จุดอ่อน: อาจพบกับความท้าทายในการปรับตัวเข้ากับกลยุทธ์การตลาดที่เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเกินไป ที่อาจทำให้เสียเอกลักษณ์แบรนด์ที่มีเสน่ห์

 

กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม – เน้นความมีเสน่ห์และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม

 

ให้ความสำคัญในการเน้นย้ำถึงเสน่ห์ของแบรนด์และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สร้างแคมเปญที่เน้นความผูกพันกับลูกค้า

 

ตัวอย่างกลยุทธ์การตลาด:

 

 • การสร้างเรื่องราวให้กับแบรนด์: สร้างเรื่องราวที่เน้นความทุ่มเทให้กับคุณภาพและเสน่ห์ในความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • สัญลักษณ์ของความไว้วางใจ: ใช้การให้รางวัลกับลูกค้า เพื่อสื่อความมุ่งมั่นของแบรนด์ที่ต้องการเป็นที่รักและใส่ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์

 

กลยุทธ์การตลาดที่ควรระมัดระวัง:

 

 • การเปลี่ยนแปลงที่มากเกินไป: แม้ว่าการพัฒนาเป็นสิ่งสำคัญ แต่แบรนด์ควรหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วหรือกว้างเกินไป ซึ่งอาจทำให้สูญเสียเอกลักษณ์และความมีเสน่ห์ของแบรนด์
 • การตลาดที่รวดเร็ว: แบรนด์ควรหลีกเลี่ยงกลยุทธ์การตลาดที่ดุดันจนเกินไป เนื่องจากอาจทำให้ลูกค้าหลักเปลี่ยนใจได้

 

เทรนด์ที่ควรจับตามอง:

 

 • งานฝีมือ: โชว์ความทุ่มเทของแบรนด์ต่อคุณภาพและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม โดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยมือ ผลิตภัณฑ์ที่ทำตามความต้องการของลูกค้าแบบเฉพาะรายบุคคล และผลิตภัณฑ์ที่มีจำนวนจำกัด
 • รีวิวจากลูกค้า: นำเสนอรีวิวจริงจากประสบการณ์ของลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภค และเป็นการเน้นย้ำเสน่ห์หรือจุดเด่นของแบรนด์

 

เทรนด์ที่ควรระวัง:

 

 • แฟลชเซลหรือส่วนลดที่มากจนเกินไป: กลยุทธ์ดังกล่าวอาจทำให้ผู้บริโภคกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของแบรนด์ และมีมุมมองต่อแบรนด์ที่เปลี่ยนไป
 • การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างรวดเร็ว: การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง อาจทำให้ลูกค้ารู้สึกเบื่อและไม่เห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์

 

กลยุทธ์การสื่อสารที่เหมาะสม:

 

ด้านการสื่อสาร: สร้างเรื่องราวที่อบอุ่นหัวใจ แสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ของแบรนด์ การส่งมอบแต่ผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับผู้ชม ใช้การผสมผสานระหว่างเนื้อหาที่เน้นอารมณ์และข้อเท็จจริง เพื่อดึงดูดทั้งความคิดและจิตใจของผู้บริโภค

ด้านสื่อ: ส่งเสริมความมีเสน่ห์และผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมของแบรนด์ผ่านสื่อทั้งแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่ โดยทำให้ผู้บริโภคสัมผัสได้ถึงสิ่งที่แบรนด์ต้องการจะสื่อ

กลยุทธ์สื่อที่ควรระวัง: การให้รายละเอียดข้อมูลทางเทคนิคกับผู้บริโภคมากเกินไป หรือการเลือกใช้สื่อที่ไม่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของแบรนด์

การเลือกสื่อ: ใช้สื่อทีวี สื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณาออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย โดยให้ความสำคัญกับสื่อที่ช่วยส่งเสริมการแสดงออกของแบรนด์ และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภค

 


 

12. จิ้งจอก (มีศักยภาพในการเติบโต)

 

จิ้งจอก มีความสามารถในการปรับตัวอย่างเฉลียวฉลาด และมีศักยภาพในการเติบโตสูง กลยุทธ์การตลาดของแบรนด์ควรเน้นย้ำถึงแนวทางการประยุกต์ใช้นวัตกรรมที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพลิกโฉมตลาด สื่อถึงความพร้อมที่จะเติบโตแม้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง โดยถึงแม้ว่าจิ้งจอกจะเป็นแบรนด์ที่มีความสามารถในการพัฒนาที่ก้าวกระโดด แต่ก็ยังคงต้องเผชิญกับการสร้างตำแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่ง รวมถึงสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคในระยะยาว

 

Spotify

 

คำอธิบายลักษณะ – เป็นแบรนด์ใหม่ที่มีความเฉลียวฉลาดและศักยภาพสูง

 

 • ตัวอย่างแบรนด์ที่มีลักษณะนี้: Spotify
 • ความหมาย: จิ้งจอกแทนแบรนด์ที่มีความเฉลียวฉลาด มีศักยภาพและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้โดยการประยุกต์ใช้นวัตกรรม สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัว และความพร้อมที่จะเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมที่แข่งขันสูง
 • จุดแข็ง: มีศักยภาพในการปรับตัวและเติบโต ผ่านการวางกลยุทธ์ที่เฉลียวฉลาดและการปรับใช้นวัตกรรม
 • จุดอ่อน: เนื่องจากเป็นแบรนด์ใหม่ที่กำลังเติบโต จึงต้องใช้ความพยายามสูงในการสร้างแบรนด์ รวมถึงสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค

 

กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม – เน้นย้ำถึงศักยภาพในการเติบโต และการใช้นวัตกรรมสร้างโอกาสและการรับรู้ถึงแบรนด์ของผู้บริโภค โดยบอกเล่าถึงความสามารถทางนวัตกรรมของแบรนด์ เน้นการโชว์ศักยภาพในการปรับตัวและพัฒนา สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตที่ก้าวกระโดดในอนาคต

 

ตัวอย่างกลยุทธ์การตลาด:

 

 • การสร้างเรื่องราวให้กับแบรนด์: บอกเล่าถึงความก้าวหน้าของแบรนด์ตั้งแต่จุดเริ่มต้น ผ่านกระบวนการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาจนมาถึงปัจจุบัน และแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตของแบรนด์
 • สัญลักษณ์ของความไว้วางใจ: นำเสนอรางวัลการันตีจากที่ต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และเป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพในการพัฒนาของแบรนด์ในตลาด

 

กลยุทธ์การตลาดที่ควรระมัดระวัง:

 

 • ข้อความที่เกินจริง: ควรสื่อสารกับผู้บริโภคเฉพาะในสิ่งที่แบรนด์สามารถทำได้จริงเท่านั้น เพื่อไม่ให้แบรนด์สูญเสียชื่อเสียงและความไว้วางใจจากผู้บริโภค
 • การสื่อสารที่ไม่ต่อเนื่อง: เนื่องจากเป็นช่วงที่ผู้บริโภคต้องการข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ขัดแย้งและไม่ต่อเนื่องกัน เพื่อไม่ให้กระทบต่อความน่าเชื่อถือและการเติบโตของแบรนด์

 

เทรนด์ที่ควรจับตามอง:

 

 • การเติบโตของดิจิทัล: ใช้ความก้าวหน้าของนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาแบรนด์ให้เติบโตมากยิ่งขึ้น
 • การใช้ AI สำหรับการสื่อสารการตลาด: การนำ AI มาใช้เพื่อปรับแต่งกลยุทธ์ สามารถแสดงให้เห็นถึงแนวทางที่ก้าวหน้า และความมุ่งมั่นในการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อการเติบโตของแบรนด์

 

เทรนด์ที่ควรระวัง:

 

 • การผสมผสานทางวัฒนธรรม: แม้ว่านวัตกรรมจะเป็นกุญแจสำคัญ แต่การผสมผสานนวัตกรรมที่หลากหลายมากจนเกินไป อาจทำให้เอกลักษณ์ของแบรนด์จืดจางลง ดังนั้นจึงควรรักษาสมดุลของการประยุกต์ใช้นวัตกรรมให้สอดคล้องพอดีกัน

 

กลยุทธ์การสื่อสารที่เหมาะสม:

 

ด้านการสื่อสาร: สร้างเรื่องราวของแบรนด์น้องใหม่ที่มีความสามารถในการปรับตัวและมีศักยภาพในการเติบโต โดยใช้สื่อรูปแบบใหม่ที่มีความยืดหยุ่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้บริโภค ที่ให้คุณค่าในเรื่องของศักยภาพและการปรับตัว

ด้านสื่อ: เน้นถึงการเติบโตและความสามารถในการปรับตัวของแบรนด์ผ่านการลงสื่อที่แปลกใหม่ และมีการเปลี่ยนแปลงสื่ออยู่สม่ำเสมอ

กลยุทธ์สื่อที่ควรระวัง: หลีกเลี่ยงการพึ่งพาสื่อรูปแบบเดิมๆ ที่ไม่มีการปรับเปลี่ยน เพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่เติบโตและปรับตัวได้ของแบรนด์

การเลือกสื่อ: ใช้สื่อผสมทั้งทีวี โฆษณาออนไลน์ โซเชียลมีเดีย และวิทยุ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและน่าสนใจ

 

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดตามกิจกรรมเพื่อลุ้นและมีส่วนร่วมกับ The Surfer Kits ได้ทาง Facebook Fanpage: MI GROUP 

 • LOADING...

READ MORE






Latest Stories

Close Advertising