×

ทำไมขอนแก่นได้ชื่อว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจ แล้วคนรุ่นใหม่มีโอกาสทางธุรกิจมากแค่ไหน?

23.04.2024
  • LOADING...

เมื่อพูดถึง ‘ขอนแก่น’ หลายคนที่ไม่ใช่ชาวขอนแก่นก็มักจะนึกถึงความเป็นเมืองเศรษฐกิจ ขอนแก่นพัฒนาตัวเองได้อย่างไรจนสามารถยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นหนึ่งในหัวเมืองหลักของไทย 

 

จากตัวเลขผลิตภัณฑ์จังหวัด (Gross Provincial Products: GPP) หรือข้อมูลรายได้ประชาชาติที่จำแนกเป็นรายจังหวัดเมื่อปี 2565 เรียกได้ว่าขอนแก่นมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ประมาณ 2.16 แสนล้านบาท รองจากนครราชสีมา และเป็นอันดับ 16 ของไทย 

 

สิ่งที่น่าสนใจคือ ขอนแก่นไม่ได้เป็นเมืองท่องเที่ยวหรือโดดเด่นในเรื่องของอุตสาหกรรม แต่ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้เศรษฐกิจขอนแก่นขยายตัวมาได้ถึงจุดนี้ เกิดจากคนขอนแก่นที่อยากจะยกระดับเมืองของตัวเอง

 

ปัจจัยที่เอื้อให้ขอนแก่นขยายตัว

 

THE STANDARD WEALTH มีโอกาสได้คุยกับ วงศธร เรืองโชติพัฒน์ ประธานกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดขอนแก่น (YEC ขอนแก่น) ถึงปัจจัยที่ทำให้ขอนแก่นขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งโอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจในขอนแก่น 

 

ปัจจัยหลักที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาคือ การหันหน้ามาคุยกันของคนในเมือง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีอำนาจในการผลักดันเรื่องต่างๆ 

 

“ผู้ใหญ่ในเมืองคุยกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน หรือมหาวิทยาลัย เพื่อระดมความคิดว่าขอนแก่นควรจะพัฒนาไปอย่างไร ควรจะมีอะไรเพิ่มเติม หรือร่วมกันตัดสินใจว่าสิ่งนี้ควรจะทำหรือไม่ทำ การคุยกันนี้ไม่ใช่แค่ในเวลาสั้นๆ แต่คุยกันมาเป็น 10 ปีกว่าที่จะตกผลึกได้” วงศธรเล่าถึงเบื้องหลังของการพัฒนาเมือง 

 

เมื่อมีแนวทางแล้ว สิ่งสำคัญที่ต้องมีตามมาคือโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด วงศธรเล่าต่อว่า ขอนแก่นมีมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ มีโรงพยาบาลที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ ช่วยดึงดูดผู้คนให้เข้ามาอาศัยในขอนแก่นมากขึ้น ขณะเดียวกันหน่วยงานราชการที่สำคัญก็มักจะเข้ามาตั้งที่ขอนแก่น 

 

“เหล่านี้ทำให้เศรษฐกิจขอนแก่นหมุนเวียนอยู่ตลอด บริษัทต่างๆ ก็เข้ามาลงทุนมากขึ้น เช่น ที่อยู่อาศัย ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร” 

 

นอกจาก YEC แล้ว ขอนแก่นยังมีหน่วยงานเอกชนหลายแห่งที่ทำงานร่วมกัน และช่วยกันผลักดันให้เกิดโครงการใหม่ๆ เช่น ขอนแก่นพัฒนาเมือง, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น, สมาคมท่องเที่ยวและโรงแรมขอนแก่น 

 

หนึ่งในโปรเจกต์ที่เป็นผลลัพธ์จากการร่วมกันกำหนดทิศทางคือ ศูนย์ประชุมประจำจังหวัด ซึ่งเกิดจากการตั้งคำถามว่าทำไมที่ขอนแก่นถึงไม่มีศูนย์ประชุม ทำให้แต่ละฝ่ายช่วยกันคิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมา ก่อนที่จะมีบริษัทเอกชนเข้ามาลงทุนสร้างให้เกิดขึ้น

 

“ส่วนตัวเราไม่ได้อยากลงทุนเอง แค่คิดว่าอยากจะให้ขอนแก่นพัฒนาไปในทิศทางไหน หรือควรจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาในเมือง” 

 

โอกาสทางธุรกิจของคนรุ่นใหม่

 

ในฐานะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ วงศธรมองว่าขอนแก่นยังมีทั้งโอกาสและความท้าทายไม่ต่างไปจากจังหวัดอื่นๆ และแน่นอนว่ายังมีพื้นที่เหลืออยู่สำหรับคนรุ่นใหม่ 

 

หลายธุรกิจในขอนแก่นยังมีไม่เพียงพอกับความต้องการ เช่น ธุรกิจร้านอาหาร Fine Dining, ธุรกิจรับจัดอีเวนต์ ซึ่งปัจจุบันมักจะใช้บริการจากบริษัทในกรุงเทพฯ หรือธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ปกครองที่มีลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึงก่อนอนุบาล 

 

จะเห็นว่าหลายธุรกิจหรือหลายอาชีพยังค่อนข้างขาดแคลนในขอนแก่น ทำให้โจทย์หลักอย่างหนึ่งของ YEC ในเวลานี้คือร่วมกันดึงคนเก่งๆ ที่ไปอาศัยอยู่จังหวัดอื่นให้กลับมาที่ขอนแก่น แต่โจทย์ที่ตามมาคือเราจะสร้างอาชีพรองรับพร้อมกับเงินเดือนที่สูงขึ้นทัดเทียมกับที่อื่นได้อย่างไร 

 

ในมุมกลับกัน ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่กำลังมองโอกาสก็อาจต้องระมัดระวังความเสี่ยงในหลายธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่กำลังเป็นกระแสจนเกิดเป็นภาวะ Oversupply 

 

“ปีนี้ผมเห็นธุรกิจเสริมความงามเปิดใหม่ประมาณ 40 แห่ง หรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ที่หลายคนนำที่ดินที่มีอยู่มาสร้างบ้าน 4-5 หลัง เพื่อขาย ซึ่งมีอยู่ถึง 200 โครงการ หรือธุรกิจบางอย่างที่อาจเป็นที่นิยมที่กรุงเทพฯ แต่เมื่อเปิดที่ขอนแก่นอาจได้รับความนิยมแค่ไม่กี่เดือน” 

 

ในช่วงท้ายของการสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่อยากจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ วงศธรเล่าว่า “ก่อนหน้านี้เคยรวมกลุ่มผู้ประกอบการในขอนแก่นมานั่งคุยกัน เขาบอกว่าไม่ได้อยากให้ภาครัฐมาช่วยผู้ประกอบการ แต่อยากให้ภาครัฐช่วยให้คนรากหญ้ามีกำลังซื้อ ธุรกิจถึงจะอยู่ได้ ถ้ารากหญ้ามีเงินทุกธุรกิจไปได้หมด เพราะแต่ละคนจะมีเงินมาจับจ่าย” 

 

ทิศทางของการพัฒนาเมืองขอนแก่นต่อจากนี้ หลายคนอาจเคยได้ยินการยกระดับขอนแก่นให้เป็น Smart City แต่บางคนก็อาจตั้งคำถามว่า สิ่งที่กำลังทำอยู่นี้อยู่ในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่ 

 

“ส่วนตัวผมมองว่า Smart City คือเมืองที่จะทำอย่างไรเพื่อช่วยให้คนประสบความสำเร็จ เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองที่ช่วยกันพัฒนาเมืองเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ เรามีโครงการต่างๆ ที่วางไว้อยู่แล้ว แต่ต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าขอนแก่นจะสามารถพัฒนาได้จริงหรือไม่” 

 


 
📌 ชวนหาคำตอบ และลงลึกในกลยุทธ์ปลดล็อกธุรกิจโตไร้ขีดจำกัด กับเนื้อหาสำหรับชาวอีสานโดยเฉพาะ พบกันวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ในงาน The Secret Sauce Summit ขอนแก่น ที่ขอนแก่นฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น ชั้น 5
 
อีเวนต์ผู้ประกอบการและนักธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในอีสาน! พบกับ เคน-นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ ซีอีโอแห่ง THE STANDARD / ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน / ดร.ธนัย ชรินทร์สาร / ภูริต ภิรมย์ภักดี / ดร.ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ และสปีกเกอร์อีกมากมาย
 
งานนี้เหมาะกับนักธุรกิจอีสาน ครอบคลุมทั้ง
 
– ผู้ประกอบการในภูมิภาคที่มองหาโอกาสเติบโตระดับประเทศ
– ผู้บริหารทุกระดับที่มีส่วนในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กร
– ธุรกิจครอบครัวหรือทายาท
– คนทำงาน และนิสิต-นักศึกษาที่สนใจเรื่องธุรกิจและความเป็นผู้นำ
 

บัตรมีจำนวนจำกัด จำหน่ายแล้วที่ Zipevent คลิก https://bit.ly/tssskknwh

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising