×

ประชาชนตอบ 4 คำถาม ส่วนใหญ่อยากให้ ‘บิ๊กตู่’ อยู่ต่อจนกว่าจะปฏิรูปเสร็จก่อนเลือกตั้ง

30.11.2017
  • LOADING...

 

เฟซบุ๊ก ‘ไทยคู่ฟ้า’ ทำเนียบรัฐบาล เผยแพร่ภาพอินโฟกราฟิกสรุปความเห็นของประชาชนโดยรวมเกี่ยวกับ 4 คำถามของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รวบรวมตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน ถึง 27 ตุลาคม 2560 โดยสรุปคำถามทั้ง 4 ข้อ ดังนี้

 

1. ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่

ประชาชนส่วนใหญ่ให้คำตอบว่า ได้

 

2. หากไม่ได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลจะทำอย่างไร

ประชาชนส่วนใหญ่เสนอให้ใช้กลไกด้านกฎหมายและการปฏิรูป และสนับสนุนให้พลเอก ประยุทธ์ อยู่ในตำแหน่งนายกฯ ต่อไปจนกว่าการปฏิรูปจะแล้วเสร็จ

 

3. การเลือกตั้งอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงอนาคตของประเทศนั้นถูกต้องหรือไม่

ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าไม่ถูกต้อง และสนับสนุนให้มีการปฏิรูปประเทศให้สำเร็จในรัฐบาลชุดนี้

 

4. คิดว่ากลุ่มนักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่ หากเข้ามาได้แล้วจะให้ใครแก้ไข และแก้ไขด้วยวิธีใด

ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าไม่สมควร และมองว่าควรให้พลเอก ประยุทธ์ เข้ามาเป็นผู้แก้ไขในลำดับแรก ส่วนวิธีการแก้ไขให้ใช้วิธีทางกฎหมาย มีบทลงโทษที่รุนแรง และการปฏิรูปที่เสนอให้พลเอก ประยุทธ์ เป็นผู้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการเลือกตั้ง

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising