×

ครม.​ เห็นชอบฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวรัสเซียอยู่ไทย 60​ วัน​ เริ่ม พ.ค.-ก.ค. นี้

โดย THE STANDARD TEAM
23.04.2024
  • LOADING...

วันนี้ (23 เมษายน) รัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า​ ในปี 2566 มีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเดินทางมาประเทศไทยมากกว่า 1.61 ล้านคน ซึ่งมากเป็นอันดับหนึ่งของนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรป และมากเป็นอันดับ 5 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดที่เดินทางเข้าประเทศไทย 

 

โดยประเทศไทยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียรวม 84,666 ล้านบาท ซึ่งหากย้อนไปเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2548​ ประเทศไทยและรัสเซียได้ลงนามความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางธรรมดาร่วมกัน​ ส่งผลให้ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาไทยและรัสเซียสามารถเดินทางระหว่างกัน และพำนักในประเทศได้ไม่เกิน 30 วัน โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา

 

ต่อมาประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 90 วัน เป็นกรณีพิเศษ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567​ กล่าวคือหมดเขตสิ้นเดือนนี้นั่นเอง

 

เพื่อความต่อเนื่องของมาตรการ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบการยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa) เพื่อการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสัญชาติรัสเซีย เป็นกรณีพิเศษและเป็นการชั่วคราว ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2567 ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในภาพรวมอีกด้วย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising