×

T77 กับสุดยอดโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อมมาตรฐานโลกแห่งเดียวในไทย [Advertorial]

10.10.2019
  • LOADING...
T77

ถ้าพูดถึง T77 ในวันนี้คงหนีไม่พ้นภาพความเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านนวัตกรรมสีเขียวและความร่วมแรงร่วมใจของผู้คนในเมืองอย่างเข้มแข็ง หลังจากการสร้างจุดพักรถพลังงานแสงอาทิตย์ที่ให้คนในเมืองสามารถชาร์จเครื่องมือสื่อสารได้อย่างไร้สาย นำร่องใช้ถังขยะพลังงานแสงอาทิตย์ เสาไฟฟ้าพลังลม ผสานไปกับกิจกรรมที่เสริมสร้างการลดใช้และแยกขยะอย่างต่อเนื่อง วันนี้ T77 ยังมีเพื่อนบ้านเป็นถึงสุดยอดโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อมมาตรฐานโลกแห่งเดียวในไทย

 

T77

 

มาตรฐานการรับรองดังกล่าวคือ Green Flag เป็นสถานะขั้นสูงสุดจาก Eco-School Organization องค์กรระดับโลกที่จะรับรองให้กับโรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับประเด็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อันรวมไปถึงการมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ โดยนักเรียน (Students Initiatives) และเป็นเรื่องน่ายินดีที่ในประเทศไทยมีโรงเรียนนานาชาติเพียงแห่งเดียวเท่านั้น (และโรงเรียนที่สองของโลก) ที่ได้รับการรับรองสถานะสูงสุด Green Flag และโรงเรียนนั้นก็คือโรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพ (Bangkok Prep International School) นั่นเอง ที่โรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพมีเด็กๆ ที่รวมกลุ่มกันเป็น Eco Fighter ที่ช่วยผลักดันโครงการต่างๆ ให้เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงเรียน หรือการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าทั้งโรงเรียนให้มาเป็นหลอดไฟ LED การปลูกฝังจิตใต้สำนึกของทุกฝ่ายในโรงเรียน ไปจนถึงการเชื่อมโยง Eco-Curriculum เข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับนักเรียนอย่างจริงจังอีกด้วย 

 

T77

 

คงเป็นเรื่องที่ดีหากเรามีโรงเรียนที่ยอดเยี่ยมทั้งการเรียนการสอนและสังคมอยู่ใกล้ๆ บ้าน การเรียนการสอนของโรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพนั้นมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย เช่น Eco-Curriculum ที่เน้นย้ำเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งแก่นักเรียนและบุคลากรทุกคน รวมถึงการจัดให้มีแปลงผักออร์แกนิกเป็นของตัวเองในโรงเรียนอีกด้วย และเพื่อเป็นการผนึกกำลังความกรีนในเมือง T77 อย่างเข้มแข็ง ปลายปีนี้แสนสิริจึงได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเด็กๆ และคนในเมือง โดยการนำพื้นที่กว่า 15 ไร่ใน T77 ปรับเป็นฟาร์มผักออร์แกนิกปลูกพืชผักสวนครัว ขนานนามเป็นสวนหลังบ้านให้กับทุกคนในเมือง T77 ภายใต้ชื่อ Sansiri Backyard พร้อมเตรียมกิจกรรมการปลูกและเก็บเกี่ยวไว้ให้คนเมืองทุกคนได้ใช้ชีวิตสำหรับธรรมชาติอย่างครบครัน อีกทั้งเปิดเป็นสาธารณะให้ทุกคนสามารถมาร่วมปลูกและซื้อผักผลไม้และผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกจากสวนหลังบ้านนี้อีกด้วย 

 

T77

 

จะดีแค่ไหนหากคุณมีสถานที่ที่พร้อมปลูกฝังเมล็ดพันธุ์ของวันพรุ่งนี้ให้เจริญเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ ท่ามกลางนวัตกรรมและความใส่ใจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่แสนสิริได้มอบให้กับเมือง T77 สร้างบุคลากรที่ตระหนักรู้และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโลกตั้งแต่วัยเด็ก ผนึกกำลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสร้างสังคมรักษ์โลกอย่างยั่งยืน

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories