×

รู้จัก ‘สินนท์ ว่องกุศลกิจ’ ว่าที่ CEO ใหม่ ‘บ้านปู’ ในรอบเกือบ 10 ปี

22.02.2024
 • LOADING...
สินนท์ ว่องกุศลกิจ

บมจ.บ้านปู หรือ BANPU ผู้ประกอบการถ่านหินรายใหญ่และบริษัทพลังงานแบบครบวงจร แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติแต่งตั้ง สินนท์ ว่องกุศลกิจ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คนใหม่แทน สมฤดี ชัยมงคล (สมฤดีได้รับแต่งตั้งเป็น CEO ของ BANPU ในเดือนเมษายน 2558) โดยมีผลในวันที่ 2 เมษายน 2567 เป็นต้นไป (หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของ BANPU) 

 

เปิดประวัติ ‘สินนท์’

 

สินนท์เป็นลูกชายของ ชนินท์ ว่องกุศลกิจ ปัจจุบันนั่งประธานกรรมการของบ้านปู ซึ่งชนินท์เป็นทั้งผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอคนแรกของบ้านปู โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2526 ภายใต้ชื่อบริษัท เหมืองบ้านปู จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท โดยบุคคลในตระกูลว่องกุศลกิจและเอื้ออภิญญกุล มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าทำสัญญาเช่าช่วงการทำเหมืองถ่านหินที่เหมืองบ้านปู (BP-1) อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2532 บริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2536 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยเปลี่ยนชื่อเป็น บมจ.บ้านปู  

 

ชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอคนแรกของ BANPU

 

ปัจจุบันสินนท์ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด (Banpu NEXT) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบ้านปูที่ดำเนินธุรกิจพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงาน 

 

สินนท์มีประสบการณ์ด้านการเงินและการลงทุน เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารด้านการเงิน การลงทุน และการจัดการโครงการระหว่างประเทศของ บมจ.บ้านปู เป็นผู้มีส่วนร่วมในโครงการเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ และการตัดสินใจด้านการเงินและสินทรัพย์ รวมถึงเป็นหนึ่งในผู้ร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านองค์กร (Banpu Transformation) 

 

ด้วยการเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ และมีแนวคิดแบบ Growth Mindset ที่มุ่งไปข้างหน้า เพื่อก้าวให้ทันโลกธุรกิจและเทรนด์พลังงานที่เปลี่ยนแปลง ทำให้ในปี 2565 สินนท์ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบ้านปูที่ให้บริการ ‘โซลูชันพลังงานฉลาด’ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยรับบทบาทสำคัญในการวางแผน กำหนดกลยุทธ์ พัฒนา และต่อยอดธุรกิจของบ้านปู เน็กซ์ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนตามกลยุทธ์ Greener & Smarter ของกลุ่มบ้านปู และหลักความยั่งยืนหรือ ESG

 

ประวัติการศึกษา 

 

สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท Global Management – pathway in Finance & Business Development มหาวิทยาลัย Regent’s University และหลักสูตรปริญญาตรี Business and Marketing Management มหาวิทยาลัย Oxford Brookes University ประเทศอังกฤษ

 

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีล่าสุด

 

ในกลุ่มบริษัทบ้านปู

 

 • 2565 – ปัจจุบัน: Head of Renewable and Energy Technology Business บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
 • 2565 – ปัจจุบัน: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด
 • 2565 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท บ้านปู โคล เซลส์ จำกัด)
 • 2565 – ปัจจุบัน: กรรมการ BPIN Investment Company Limited
 • 2565 – ปัจจุบัน: กรรมการ BKV Corporation
 • 2565 – ปัจจุบัน: กรรมการ Banpu Japan K.K.
 • 2565 – ปัจจุบัน: กรรมการ Banpu Ventures Pte. Ltd.
 • 2565 – ปัจจุบัน: Executive Manager, Banpu Power Trading G.K.
 • 2563-2565: ผู้จัดการฝ่าย Project Management Office บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
 • 2557-2563: Finance Analyst – Corporate Finance บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

 

บริษัทอื่นๆ

 

 • 2565-2565: กรรมการ PT. Berkah Manis Makmur
 • 2565-2565: กรรมการ PT. Rejoso Manis Indo
 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising