×

ทอท. ลงขัน 3 บริษัท ตั้ง ‘บริษัทรักษาความปลอดภัย’ ให้กับสนามบินที่รับผิดชอบ

02.10.2019
  • LOADING...

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) หรือ ทอท. ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าได้ร่วมลงทุนกับ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์จํากัด (เอเอสเอ็ม), บริษัท รักษาความปลอดภัย พลังร่วม จํากัด (พลังร่วม) และบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม เอ ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (เอ็มเอไอ) จัดตั้งบริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOT Aviation Security Company Limited) 

 

โดยบริษัทดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยให้แก่ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. โดยตัวบริษัทจดทะเบียนตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 และมีทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาท สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นนั้น 1. ทอท. สัดส่วน 49% 2. เอเอสเอ็ม สัดส่วน 41.18% 3. พลังร่วม สัดส่วน 7.22% และ 4. เอ็มเอไอ สัดส่วน 2.60%

 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ทอท. มีท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานดอนเมือง, ท่าอากาศยานเชียงใหม่, ท่าอากาศยานหาดใหญ่, ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และมีบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องอีก 7 แห่ง คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 1,001.72 ล้านบาท

 

สำหรับผลประกอบการ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีรายได้รวม 46,935.16 ล้านบาท เติบโต 4.23% และกำไรสุทธิ 19,967.14 ล้านบาท ลดลง 0.09% โดยมีจำนวนเที่ยวบินรวม 676,925 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 3.12% และจำนวนผู้โดยสารรวมทั้งหมด 107.82 ล้านคน เพิ่มขึ้น 1.52%

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories