×

คนจีนแห่เที่ยวไทย โตทะลัก 200% รับเทศกาลตรุษจีน

01.02.2024
  • LOADING...
เทศกาลตรุษจีน

‘สุริยะ’ คาดว่าเทศกาลตรุษจีนระหว่างวันที่ 5-14 กุมภาพันธ์นี้ จะมีผู้โดยสารเดินทางผ่านสนามบินทั้ง 6 แห่งของ AOT กว่า 3.52 ล้านคน 

 

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนระหว่างวันที่ 5-14 กุมภาพันธ์ 2567 คาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางผ่านท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ บมจ.ท่าอากาศยานไทย หรือ AOT กว่า 3.52 ล้านคน ปริมาณเที่ยวบินรวม 21,115 เที่ยวบิน จึงได้สั่งการให้ AOT เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยาน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ สอดรับกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของรัฐบาลและมาตรการวีซ่าฟรีให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

 

คาดผู้โดยสารเดินทางช่วงตรุษจีนกว่า 3.5 ล้านคน

ด้าน กีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT กล่าวว่า AOT ได้เตรียมความพร้อมรองรับงานบริการผู้โดยสารทั้งด้านความปลอดภัย และการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเดินทางจากทั่วโลก และสอดคล้องกับปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนผ่านท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ AOT ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.), ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.), ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.), ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.), ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.)  

 

โดย AOT คาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารประมาณ 3,523,929 คน หรือเฉลี่ย 352,393 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 20% และมีเที่ยวบิน 21,115 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 2,112 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้น 16.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สำหรับท่าอากาศยานที่มีปริมาณการเดินทางมากที่สุดคือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จะมีปริมาณการจราจรทางอากาศมากที่สุด ซึ่งคาดว่ามีผู้โดยสาร 1,735,885 คน หรือเฉลี่ย 173,588 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 24.3% และมีเที่ยวบิน 9,439 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 944 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้น 15.6% 

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง: 


 

รองลงมาคือ ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) คาดว่ามีผู้โดยสาร 842,251 คน หรือเฉลี่ย 84,225 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 19.2% และมีเที่ยวบิน 6,104 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 610 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้น 24.7% ส่วนด้านท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) คาดว่ามีผู้โดยสาร 284,123 คน หรือเฉลี่ย 28,412 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 12.7% และมีเที่ยวบิน 1,679 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 168 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้น 5.3% 

 

ขณะที่ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) คาดการณ์ปริมาณผู้โดยสาร 523,988 คน หรือเฉลี่ย 52,399 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 21.7% และมีเที่ยวบิน 3,005 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 300 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้น 21.5% ส่วนท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) คาดการณ์ปริมาณผู้โดยสาร 78,974 คน หรือเฉลี่ย 7,897 คนต่อวัน ลดลง 9.2% และมีเที่ยวบิน 529 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 53 เที่ยวบินต่อวัน ลดลง 8.8% และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) คาดการณ์ปริมาณผู้โดยสาร 58,709 คน หรือเฉลี่ย 5,871 คนต่อวัน ลดลง 7% และมีเที่ยวบิน 360 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 36 เที่ยวบินต่อวัน ลดลง 8.6%

 

ผู้โดยสารคนจีนโตทะลุ 200%

 

ทั้งนี้ วันตรุษจีนเป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวจีน ตามปกติจะมีการหยุดงานติดต่อกันหลายวันเพื่อให้ชาวจีนบางส่วนเดินทางมาท่องเที่ยว สำหรับตรุษจีนในปีนี้ ระหว่างวันที่ 5-14 กุมภาพันธ์ 2567 มีสายการบินเฉพาะเส้นทางจีนแจ้งขอทำการบิน ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ AOT รวมเที่ยวบินกว่า 3,086 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 202.6% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีปริมาณผู้โดยสาร 458,813 คน เพิ่มขึ้น 220.2%

 

โดยท่าอากาศยานที่คาดว่าจะมีสายการบินแจ้งขอทำการบินมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1,799 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 193.4% มีจำนวนผู้โดยสาร 282,982 คน เพิ่มขึ้น 224.6% รองลงมาคือ ท่าอากาศยานดอนเมือง มีปริมาณเที่ยวบินจำนวน 662 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 366.5% มีจำนวนผู้โดยสาร 88,074 คน เพิ่มขึ้น 328.5% และท่าอากาศยานภูเก็ต มีปริมาณเที่ยวบินจำนวน 497 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 167.3% มีจำนวนผู้โดยสาร 69,342 คน เพิ่มขึ้น 170.1% 

 

อย่างไรก็ตาม AOT ได้เตรียมพร้อมรองรับผู้โดยสารชาวจีนจากนโยบายยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทางจีนและคาซัคสถาน (Visa Free) เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งในปี 2567 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยกว่า 8 ล้านคน

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising