×

ก.ล.ต. ดึงมือดี DSI ‘สุทธิศักดิ์’ นั่งเก้าอี้ผู้ช่วยเลขาธิการ คุมงานบังคับใช้กฎหมาย-ตรวจสอบตลาดทุน

02.02.2024
  • LOADING...
ก.ล.ต.

สำนักงาน ก.ล.ต. แต่งตั้งผู้ช่วยเลขาธิการใหม่ สายบังคับใช้กฎหมาย 2 ซึ่งดูแลงานฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน 2 และฝ่ายคดี

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยการแต่งตั้ง พ.ต.ท. สุทธิศักดิ์ จิตพิมลมาศ เป็นผู้ช่วยเลขาธิการสายบังคับใช้กฎหมาย 2 ซึ่งดูแลงานฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน 2 และฝ่ายคดี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

 

พ.ต.ท. สุทธิศักดิ์ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และนิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อนเข้าร่วมงานกับ ก.ล.ต. พ.ต.ท. สุทธิศักดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม โดยมีประสบการณ์ด้านสอบสวนคดีพิเศษมากกว่า 10 ปี รวมทั้งเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนคดีภาษีอากร 1 สำนักคดีภาษีอากร

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising