×

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

25 มกราคม 2023

‘ก.ล.ต.-แบงก์ชาติ’ ย้ำ Utility Token ต้องไม่เป็นสื่อกลางชำระเงิน เตรียมคลอดเกณฑ์กำกับในอีก 2 เดือน

วันนี้ (25 มกราคม) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเกี่ยวกับการกำกับดูแลโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ที่มีลักษณะพร้อมใช้ (Utility Token พร้อมใช้) ในตลาดแรกและตลาดรอง ก่อนจะประกาศหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับในอีก 2 เดือนข้างหน้า พร้อมเน้นย้ำว่า Utility Token แ...
หุ้น GULF
20 มกราคม 2023

‘สารัชถ์ รัตนาวะดี’ ลุยซื้อหุ้น GULF เพิ่ม พบในช่วง 2 สัปดาห์ เข้าเก็บไป 3 รอบ รวม 3.23 ล้านหุ้น ใช้เงินซื้อรวม 174.53 ล้านบาท

สำนักงาน ก.ล.ต. รายงานว่า หุ้นใหญ่และซีอีโอ GULF ‘สารัชถ์ รัตนาวะดี’ เข้าซื้อหุ้น GULF เพิ่ม โดยพบว่าในช่วง 2 สัปดาห์ เข้าเก็บไป 3 รอบ รวม 3.23 ล้านหุ้น ใช้เงินซื้อรวม 174.53 ล้านบาท   ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร...
17 มกราคม 2023

ก.ล.ต. สั่งผู้ประกอบสินทรัพย์ดิจิทัลต้องมีระบบเก็บรักษาสินทรัพย์ลูกค้าทั้ง Wallet และ Key มีผลบังคับใช้ 16 ม.ค. นี้ เป็นต้นไป

สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศออกเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้ในการเก็บรักษา Wallet และ Key   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกประกาศกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า ต้องมีระบบการบริหารจัดการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้ในการเก็บรักษาสินทร...
ก.ล.ต.
13 มกราคม 2023

ก.ล.ต. เตรียมสั่งสำนักงานสอบบัญชีกำหนดจำนวนผู้สอบบัญชีขั้นต่ำ ‘4 ราย’ เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ

ก.ล.ต. เปิดเฮียริ่ง จ่อปรับเกณฑ์กำหนดจำนวนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนขั้นต่ำ 4 รายในสังกัดสำนักงานสอบบัญชี เริ่มมีผลวันที่ 1 มีนาคม 2569 และเพิ่มจำนวนขั้นต่ำเป็น 6 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2572 เป็นต้นไป   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์การกําหนดให้สำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนต้องมีจำ...
12 มกราคม 2023

ชมคลิป: ธปท.-ก.ล.ต. สรุปการเปิดรับฟังความเห็นร่าง Thailand Taxonomy | THE STANDARD WEALTH

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดงานสัมมนาออนไลน์ สรุปรายละเอียดเอกสารการเปิดรับฟังความเห็นต่อร่างมาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Thailand Taxonomy) เผยระยะที่ 1 ครอบคลุม 22 กิจกรรมในภาคขนส่งและพลังงาน พร้อมลุยต่อระยะที่ 2 ติดตามรายละเอียดได้ในไฮไลต์นี้ &...
10 มกราคม 2023

‘ธปท.-ก.ล.ต.’ เดินหน้ารับฟังความเห็นร่าง Thailand Taxonomy เผยระยะที่ 1 ครอบคลุม 22 กิจกรรมในภาคขนส่งและพลังงาน พร้อมลุยต่อระยะที่ 2

วันนี้ (10 มกราคม) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้จัดงานสัมมนาออนไลน์ สรุปรายละเอียดเอกสารการเปิดรับฟังความเห็นต่อร่างมาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Thailand Taxonomy) โดยในงานดังกล่าวได้มีการเปิดเผยว่าร่าง Taxonomy ของไทยจะเป็นแบบจัดหมวดหมู่ตามเกณฑ์การคัดกรอ...
ก.ล.ต.
4 มกราคม 2023

ก.ล.ต. เปิดเฮียริ่งแก้เกณฑ์ ‘ขายหุ้นในราคาต่ำกว่าตลาด’ กรณีขายคืนหุ้น ESOP เพื่อให้สอดคล้องหลักการพิจารณาราคาตลาด

สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักการพิจารณาการขายหุ้นในราคาต่ำกว่าราคาตลาด กรณีขายหุ้นที่ซื้อคืนให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัท (ESOP) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการพิจารณาราคาตลาด   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุว่า ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีมติเห็นชอบใน...
3 มกราคม 2023

ก.ล.ต. ประกาศเว้นค่าธรรมเนียมตั้งกองทุน ‘SRI Fund’ หวังส่งเสริมการลงทุนที่คำนึงถึงความยั่งยืน เริ่มมีผล 1 ม.ค. นี้

สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดตั้ง SRI Fund และการขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมให้เป็น SRI Fund เพื่อส่งเสริมการลงทุนที่คำนึงถึงความยั่งยืน มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป   รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุว่า ก.ล.ต. เห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการล...
Satang Pro
29 ธันวาคม 2022

ก.ล.ต. ลงโทษทางแพ่งอดีต ‘ซีอีโอสตางค์’ พร้อมพวกรวม 4 ราย สั่งปรับเงินรวม 12 ล้านบาท ฐานสร้างปริมาณเทียมสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวน 3 เหรียญ ในศูนย์ซื้อขาย Satang Pro

สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยการดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 4 ราย ได้แก่ 1. บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น 2. บริษัท LLC Fair Expo 3. ปรมินทร์ อินโสม 4. Mr. Mikalai Zahorski กรณีทำผิดสร้างปริมาณเทียมสินทรัพย์ดิจิทัล จำนวน 3 เหรียญ ในศูนย์ซื้อขาย Satang Pro เป็นเงินรวม 12.01 ล้านบาท    สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แล...
29 ธันวาคม 2022

ก.ล.ต. ลงโทษทางแพ่งบอร์ด-ผู้บริหาร ‘บิทคับ’ 3 ราย สั่งปรับเงิน 75 ล้านบาท ฐานสร้างปริมาณเทียมสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวน 18 เหรียญ ในศูนย์ซื้อขาย Bitkub

สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยการดำเนินคดีลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 3 ราย ได้แก่ 1. บริษัท บิทคับ ออนไลน์ 2. อนุรักษ์ เชื้อชัย 3. สกลกรย์ สระกวี กรณีกระทำความผิดสร้างปริมาณเทียมสินทรัพย์ดิจิทัล จำนวน 18 เหรียญ ในศูนย์ซื้อขาย Bitkub เป็นเงินรวม 75.01 ล้านบาท พร้อมสั่งกำหนดระยะเวลาห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร    สำนักงานคณะกรรมการกำกับห...