×

‘SCG Air Scrubber’ Climate Tech เพื่อทางออก Global Boiling ภายใต้ความร่วมมือของ SCG และ enVerid เทคโนโลยีบนเวที COP28

26.12.2023
  • LOADING...

‘Clean Air is a Human Right: อากาศที่ดีเป็นสิทธิของทุกคน’ เป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสำคัญท่ามกลางค่ามลพิษทางอากาศที่พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง ทั้งนี้มลพิษทางอากาศนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะธรรมชาติเพียงอย่างเดียว แต่กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ถูกผลักดันโดยมนุษย์ก็มีผลอย่างมาก โดยเฉพาะในเขตเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นอย่างกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล

 

การทวีความรุนแรงของปัญหาด้านมลพิษทางอากาศที่เพิ่มขึ้นนี้จึงถือเป็นวาระหลักที่ทุกภาคส่วนหันมาให้ความสำคัญและตระหนักถึงผลกระทบมากยิ่งขึ้น สะท้อนผ่านการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติครั้งที่ 28 หรือ COP28 ที่เพิ่งปิดฉากไปเมื่อไม่นานมานี้ 

 

ซึ่งได้นำไปสู่การประกาศข้อตกลง Global Stocktake ว่าด้วยเรื่องของการเริ่มต้นที่นำไปสู่จุดสิ้นสุดของการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล และมุ่งเป้าลดผลกระทบจากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน ภายใต้การดำเนินการตาม Paris Agreement โดยมีผู้แทนจากรัฐภาคีที่เข้าร่วมลงนามกว่า 200 คน

 

จากข้อสรุปการประชุม COP28 จะเห็นได้ว่าความสำคัญของเทคโนโลยีที่ต้องสามารถตอบโจทย์ความต้องการทั้งด้านการสร้างคุณภาพอากาศที่ปลอดภัย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และช่วยลดการใช้พลังงาน มีแนวโน้มที่จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นอย่างยิ่งในทุกๆ สังคมโลก

 

‘SCG Air Scrubber’ โซลูชันเพื่ออากาศสะอาด ลดการปล่อยก๊าซพิษ พร้อมประหยัดพลังงาน

 

หน่วยงาน SCG Smart Building Solution มองเห็นเทรนด์ปัจจุบันที่ทุกภาคส่วนใส่ใจสิ่งแวดล้อมและปัญหาด้านคุณภาพอากาศเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งภาคธุรกิจ กลุ่มเจ้าของอาคาร หรือฝ่ายวิศวกรรมในปัจจุบัน ที่หันมาให้ความสำคัญทั้งด้านสุขภาวะที่ดีของผู้อยู่อาศัย อีกทั้งยังมีความสนใจด้านการประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น 

 

‘SCG Air Scrubber’ ระบบบำบัดอากาศเสีย พร้อมลดภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศ เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ (HVAC System) ของอาคารสูงทุกประเภทไปพร้อมกับการประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวที่ทำได้ในปัจจุบัน 

 

นอกจากนี้ ‘SCG Air Scrubber’ ยังเป็นเทคโนโลยีที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ASHRAE 62.1 (Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality) หรือมาตรฐานที่นิยมใช้อ้างอิงในการออกแบบเพื่อสุขอนามัยของคนในอาคารอีกด้วย

 

โดย SCG Air Scrubber เป็นเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกา ภายใต้ความร่วมมือของ SCG และ enVerid ที่ถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์ตลาดในเมืองไทยมากยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายยกระดับคุณภาพอากาศในอาคารให้สะอาดปลอดภัย ควบคู่ไปกับความยั่งยืนของโลก 

 

SCG Air Scrubber เหมาะกับธุรกิจประเภทใด

  

 

โดยหลักการทำงานของ SCG Air Scrubber ประกอบไปด้วย

 

ลดมลพิษในอากาศ (Reducing Air Pollution)

 

SCG Air Scrubber ช่วยบำบัดอากาศภายในอาคารให้สะอาด (เทียบเท่าหรือดีกว่าภายนอก) ผ่านนวัตกรรมที่สามารถดูดซับสารพิษกลุ่มก๊าซได้มากกว่า 30 ชนิด เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs), ฟอร์มัลดิไฮด์ (HCHO), คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) หรือเรดอน ช่วยให้สุขภาวะของทุกชีวิตในอาคารนั้นๆ ดีขึ้น ซึ่งในระบบปรับอากาศแบบทั่วไปใช้วิธีการระบายอากาศเพียงอย่างเดียว (Ventilation Only)

 

ลดการนำเข้าอากาศจากภายนอก (Reducing Outdoor Air Intake)

 

SCG Air Scrubber ช่วยคำนวณปริมาณอากาศด้วยระบบอัจฉริยะ (AI) ลดการดึงอากาศจากภายนอกเข้ามา (ทำให้รับมลพิษภายนอกได้น้อยลง เช่น ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5) ช่วยรักษาความดันอากาศในอาคารให้เป็นบวกอยู่เสมอ (Positive Building Pressure) ลดภาระการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ ทำให้ช่วยประหยัดพลังงานลงได้ 20-30% เมื่อเทียบกับระบบปรับอากาศของอาคารแบบทั่วไป ช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟในการทำความเย็น ซึ่งมักมีสัดส่วนที่สูงที่สุดในค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของอาคารทั่วไป

 

ทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ (Automatic Self-Cleaning)

 

ระบบถูกออกแบบให้สามารถใช้งานฟิลเตอร์ดูดซับมลพิษได้สูงสุด 2 ปี โดยไม่ต้องเปลี่ยนชุดฟิลเตอร์ โดยระบบสามารถทำความสะอาดตัวเองด้วยโหมดการทำงาน Regenerating อัตโนมัติ โดยใช้ความร้อนต่ำ (Heater) เพื่อระบายมลพิษที่ระบบดูดซับไว้ในช่วงเวลาทำงานออกสู่ภายนอกอาคารในช่วงเวลากลางคืน หรือช่วงที่อาคารปิดการทำการ เตรียมพร้อมระบบให้ใช้งานใหม่อย่างมีประสิทธิภาพได้ในวันถัดไป ลดปัญหาการเปลี่ยนฟิลเตอร์บ่อยๆ ในช่วงปีแรก ซึ่งไม่มีในระบบปรับอากาศแบบทั่วไปที่สามารถระบายอากาศได้อย่างเดียว (Ventilation Only)

 

เทคโนโลยีภายใต้ความร่วมมือของบริษัทชั้นนำที่ได้นำเสนอบนเวที COP28 ในสาขา HVAC Solution

 

 

ด้วยคุณสมบัติหลักของเทคโนโลยีที่จัดการได้ทั้งด้านคุณภาพอากาศและการประหยัดพลังงานไปพร้อมกัน ทำให้ SCG Air Scrubber สามารถตอบโจทย์ภาคธุรกิจได้อย่างตรงจุด และขึ้นแท่นเป็นเทคโนโลยีที่ได้ไปแสดงในงาน COP28 สาขา HVAC Solution ในฐานะ ‘One of the Best Solutions to Fight Global Boiling’ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ SCG หนึ่งในบริษัทชั้นนำของไทยได้ร่วมนำเสนอเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับสากล เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของผู้คนไปพร้อมๆ กับการประหยัดพลังงานเพื่อช่วยโลกได้อย่างยั่งยืน

 

Climate Tech ที่ ‘คุ้มค่าแก่การลงทุน’ ที่สุดในเวลานี้

 

นอกจากคุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้ชีวิตในอาคาร SCG Air Scrubber ยังเป็นเทคโนโลยีที่คุ้มค่าสำหรับการลงทุนอีกด้วย เนื่องจากครบด้วยคุณสมบัติที่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจอาคาร และยังการันตีความสามารถจากการผ่านมาตรฐานรับรอง ASHRAE 62.1 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่นิยมนำมาอ้างอิงใช้ในการออกแบบเพื่อสุขอนามัยของคนในอาคาร

 

ทั้งนี้ SCG Air Scrubber ยังเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่เกิดจากระบบปรับอากาศได้สูงสุดถึง 30% ซึ่งหมายความว่า ทุกอาคารจะสามารถถึงจุดคุ้มทุนเร็วขึ้นในระยะเวลา 0-3 ปี สำหรับอาคารก่อสร้างใหม่ และประมาณ 3-5 ปี สำหรับอาคารปัจจุบัน

 

สำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยี SCG Air Scrubber สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.scgbuildingmaterials.com/th/b2b/smart-building-solution/productinfo-energywell
หรือ โทร. 0 2030 1000 ต่อ 5000, 06 5719 7908

 

อ้างอิง: 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising