×

วิกฤตแม่น้ำสายบุรีในรอบเกือบ 20 ปี มวลน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านอำเภอรามัน จังหวัดยะลา

โดย THE STANDARD TEAM
07.01.2021
  • LOADING...
วิกฤตแม่น้ำสายบุรีในรอบเกือบ 20 ปี มวลน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านอำเภอรามัน จังหวัดยะลา

วันนี้ (7 มกราคม) จากกรณีเกิดฝนตกหนักหลายวันติดต่อกันในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลา ทำให้น้ำป่าจากต้นน้ำบนภูเขาและน้ำตกในพื้นที่อำเภอศรีสาคร อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ไหลลงสู่แม่น้ำสายบุรีจำนวนมากกว่าที่ผ่านมา และมีระดับน้ำสูงอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ส่งผลทำให้น้ำเอ่อล้นริมตลิ่งแม่น้ำสายบุรี เข้าท่วมหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ริมตลิ่งแม่น้ำในพื้นที่ของตำบลบาลอ ตำบลกายูบอเกาะ ตำบลอาซ่อง ตำบลท่าธง ตำบลตะโล๊ะหะลอ ตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา อย่างฉับพลันในรอบเกือบ 20 ปี ส่งผลทำให้มีพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก ซึ่งเป็นมวลน้ำดังกล่าวที่ไหลแรงมาจากพื้นที่อำเภอศรีสาครตั้งแต่เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายจนถึงเช้าของวันนี้ได้เพิ่มระดับน้ำอย่างต่อเนื่อง ทำให้พี่น้องประชาชนต้องอพยพสัตว์เลี้ยงและขนย้ายสิ่งของ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ขึ้นที่สูงอย่างรวดเร็ว แต่ชาวบ้านบางส่วนไม่สามารถเก็บข้าวของได้ทันก็ต้องปล่อยไปกับสายน้ำพัดผ่านไป 

 

ล่าสุดในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน พบว่าบนถนนสายรามัน-กะลาพอ ซึ่งเป็นเส้นทางเข้าสู่พื้นที่ตำบลอาซ่องไปจนถึงตำบลท่าธง ซึ่งบนถนนในพื้นที่บ้านสะโตมีน้ำท่วมบนถนนประมาณ 50 เซนติเมตร ส่วนในบ้านกำปงบาโงย ติดกับริมแม่น้ำสายบุรี น้ำท่วมเส้นทางและท่วมหมู่บ้าน ต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะเพื่อติดต่อกับภายนอกเท่านั้น มีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกว่า 60 ครัวเรือน บ้านปายอแง น้ำท่วมเส้นทางและหมู่บ้านเช่นกัน มีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนประมาณ 30 ครัวเรือน บ้านบูเกะซืองอ น้ำท่วมเส้นทางและหมู่บ้าน มีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนประมาณ 30 ครัวเรือน

 

สำหรับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำปัตตานี ในพื้นที่ของตำบลท่าสาป ตำบลหน้าถ้ำ ตำบลยุโป และบางส่วนในเขตเทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองยะลา มีการขนของต่างๆ ขึ้นที่สูง หลังจากเขื่อนบางลางได้ปล่อยน้ำภายในเขื่อนเพื่อรักษาระดับน้ำที่เขื่อนบางลางที่ไหลเอ่อล้นสูงกว่าตลิ่ง ทำให้มวลน้ำเข้าท่วมที่อยู่อาศัยหลายจุดเกือบทั้งจังหวัด สำหรับในพื้นที่อำเภอบันนังสตา น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนและที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน มีการเร่งอพยพสิ่งของไว้ในที่สูงแล้ว ขณะที่อำเภอธารโต อำเภอกรงปินัง อำเภอยะหา ก็ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

 

ด้าน รัตติกาล ต้องเซ่งกี่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียนในพื้นที่อำเภอรามัน เปิดเผยว่าตอนนี้โรงเรียนในที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 มีทั้งหมด 110 โรงเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากการน้ำท่วมในครั้งนี้มีด้วยกัน 2 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองยะลา กับอำเภอรามัน จำนวน 19 โรงเรียน และได้สั่งปิดเรียน จำนวน 15 โรงเรียน อีก 4 โรงเรียนยังเปิดการเรียนการสอนปกติ 

 

ส่วนโรงเรียนที่ปิด 15 โรงเรียนนั้น บางครั้งโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้ แต่เนื่องจากที่บ้านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ทำให้นักเรียนไม่สามารถมาเรียนได้ เพื่อป้องกันความปลอดภัยของนักเรียน ถ้ามาเรียนได้แล้วเกิดตกน้ำหรืออุบัติเหตุจมน้ำก็จะเกิดผลกระทบกับผู้ปกครองอีกด้วย จึงให้ปิดโรงเรียนจำนวน 15 โรงเรียน โดยพื้นที่อำเภอรามันเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ซึ่งทุกโรงเรียนเมื่อมีการประกาศจะปล่อยน้ำจากเขื่อนบางลางก็ได้มีการเตรียมความพร้อมอยู่แล้ว แต่ไม่นึกว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นมาก เพราะปกติที่ผ่านมาระดับน้ำไม่เคยสูงเท่าปีนี้เลย  

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising