×

โปรตุเกสเริ่มทดลองทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์ วางกรอบระยะเวลา 6 เดือนต่อจากนี้

13.06.2023
  • LOADING...
โปรตุเกส

โปรตุเกสกลายเป็นประเทศล่าสุดที่ทดลองให้ทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์ โดยทำการทดลองในระยะเวลา 6 เดือนต่อจากนี้ ด้านรัฐบาลพร้อมให้เงินช่วยเหลือธุรกิจต่างๆ ที่เข้าร่วมการทดลอง

 

ธุรกิจภาคเอกชนกว่า 39 แห่งในประเทศ จะเข้าร่วมโครงการนําร่องที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ร่วมมือกับ 4 Day Week Global ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ผู้อยู่เบื้องหลังการผลักดันการทดลองทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์ ในหลายประเทศทั่วโลก

 

บริษัทตกลงลดจำนวนชั่วโมงที่พนักงานต้องทำงานต่อสัปดาห์ โดยไม่ตัดค่าจ้าง ด้วยโมเดล ‘100-80-100’ กล่าวคือ ลูกจ้างได้ค่าจ้าง 100% ในระยะเวลาทำงาน 80% แลกกับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 100% เทียบเท่ากับเวลาเดิม

 

รายงานจากนักวิจัยของ University of London และ University of Reading พบว่า 72% ของกำลังแรงงานโปรตุเกสทำงานมากกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ กลายเป็นประเทศสมาชิก OECD ที่มีค่าเฉลี่ยชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์มากที่สุดเป็นอันดับที่ 3 รองจากสหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์ 

 

ธุรกิจส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมการทดลองมักอยู่ในแผนกวิชาชีพวิทยาศาสตร์ และเทคนิค นอกจากนี้ยังรวมถึงสถานรับเลี้ยงเด็ก, บ้านพักคนชรา, ธนาคารสเต็มเซลล์, ศูนย์วิจัยและพัฒนา และบริษัทจากภาคการผลิต การค้าปลีก และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

 

ธุรกิจต้องการทดสอบว่า เวลาทำงานต่อสัปดาห์ที่สั้นลงจะสามารถลดความเครียดและความเบื่อหน่ายของพนักงานได้หรือไม่ ซึ่งอาจเพิ่มแนวโน้มการรักษาพนักงานไว้อีกด้วย ขณะที่นักวิจัยต้องการทดสอบผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของการทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์ในโปรตุเกส

 

ปัจจุบันแม้ว่าจะไม่มีประเทศใดที่ยอมรับการทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์อย่างสมบูรณ์ แต่การทดลองได้ดำเนินการแล้วในแอฟริกาใต้, เบลเยียม, ไอซ์แลนด์, ญี่ปุ่น และที่อื่นๆ

 

อ้างอิง: 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising