×

ประวัติศาสตร์ยานยนต์จีน ภาค 1 | WEALTH HISTORY EP.36

21.05.2023
  • LOADING...

Wealth History EP.36 นี้ ชวนพูดคุยถึงวิวัฒนาการอุตสาหกรรมยานยนต์จีน ที่เติบโตรวดเร็วในเวลาไม่ถึง 4 ทศวรรษ จากเดิมที่เป็นเพียงผู้ก้อปปี้เทคโนโลยีตะวันตก กลายมาเป็นว่าที่ผู้นำวิทยาการยานยนต์โลก โดยเฉพาะรถยนต์พลังงานใหม่ พลังงานสะอาด และมีท่าทีจะขยายตลาดต่อไปอย่างไม่จบไม่สิ้น ติดตามเรื่องราวนี้ได้กับโฮสต์ประจำรายการ วิทย์ สิทธิเวคิน

 


 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Creator ทิวาพร ปิ่นสุข

Episode Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Cameraman ณัฐพงษ์ กุลพันธ์ 

Video Editor เสาวภา โตสวาท

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin พิชญ์สินี ยงประพัฒน์, เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Graphic Designer ฉัตรชัย เฉยชิต, นันทิยา ฤทธาภัย

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Online Community Admin สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์, ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ชนเนตร ลอยครุฑ, ณัชชยา เมธากิตติพร

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์, ไชยพร ศิริกลการ, พงศกร เพ่งพิศ

Social Media สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising