×

แชร์ลูกโซ่สไตล์ไทย ทำไมจึงอยู่คู่สังคมไทยมาทุกยุคสมัย | WEALTH HISTORY EP.52

24.12.2023
  • LOADING...

WEALTH HISTORY EP.52 นี้ เปิดสาเหตุและแคร็กกลโกงของอาชญากรรมการเงิน ‘แชร์ลูกโซ่’ Ponzi Scheme สไตล์ไทย ผ่าน 3 คดีดังในประเทศ ทำไมจึงยังอยู่คู่สังคมไทยมาทุกยุคสมัยและเราควรป้องกันอย่างไร กับโฮสต์ประจำรายการ วิทย์ สิทธิเวคิน

 


 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Content Creator วรดา ทองจำนง

Show Creator ทิวาพร ปิ่นสุข
Episode Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Cameraman พนาธร ไชยกุล, อรณิชา อภิวิศาลกิจ

Video Editor เสาวภา โตสวาท

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin ทิวาพร ปิ่นสุข

Graphic Designer ฉัตรชัย เฉยชิต, นันทิยา ฤทธาภัย

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Online Community Admin สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์, ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ชนเนตร ลอยครุฑ, ณัชชยา เมธากิตติพร

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์, ไชยพร ศิริกลการ, อารยา ปานศรี

Social Media สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising