×

แค่ OPEC ขยับ เศรษฐกิจโลกก็สะเทือน | WEALTH HISTORY EP.32

23.04.2023
  • LOADING...

WEALTH HISTORY EP.32 นี้ ชวนพูดคุยถึงประวัติศาสตร์การรวมตัวกันของกลุ่มชาติผู้ส่งออกน้ำมันหรือ OPEC รวมถึง OPEC+ ว่า เริ่มต้นรวมตัวกันเป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่มีอำนาจต่อรองชนิดเขย่าโลกได้ระดับหนึ่งตั้งแต่เมื่อไร และทำไมสำนักงานใหญ่จึงไปตั้งอยู่ในกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ทั้งๆ ที่แทบจะไม่มีสมาชิกอยู่ในยุโรปตะวันตกเลย ติดตามเรื่องราวนี้ได้กับโฮสต์ประจำรายการ วิทย์ สิทธิเวคิน

 


 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Creator ทิวาพร ปิ่นสุข
Episode Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Cameraman พนาธร ไชยกุล

Video Editor เสาวภา โตสวาท

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin พิชญ์สินี ยงประพัฒน์

Graphic Designer ฉัตรชัย เฉยชิต, นันทิยา ฤทธาภัย

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Online Community Admin สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์, ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ชนเนตร ลอยครุฑ, ณัชชยา เมธากิตติพร

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising