×

นโยบาย New Deal FDR | Wealth History EP.41

02.07.2023
  • LOADING...

หลังจาก The Great Recession ในปี 1929 ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลก สหรัฐอเมริกาใช้วิธีการอะไรที่สามารถฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ Wealth History EP.41 นี้จะชวนพูดคุยถึงนโยบาย New Deal ภายใต้การนำของประธานาธิบดีสหรัฐฯ Franklin Delano Roosevelt จะมีที่มาที่ไปอย่างไร ติดตามเรื่องราวนี้ได้กับโฮสต์ประจำรายการ วิทย์ สิทธิเวคิน

 


 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Creator ทิวาพร ปิ่นสุข

Episode Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Cameraman ณัฐพงษ์ กุลพันธ์ 

Video Editor เสาวภา โตสวาท

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Coordinator & Admin เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Graphic Designer ฉัตรชัย เฉยชิต, นันทิยา ฤทธาภัย

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Online Community Admin สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์, ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, นัฐฐา สอนกลิ่น, ชนเนตร ลอยครุฑ, ณัชชยา เมธากิตติพร, วรินทร สายอาริน

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์, ไชยพร ศิริกลการ, พงศกร เพ่งพิศ

Social Media สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising