×

กฎ 6 ข้อบู๊ตพลังชีวิต ยืดอายุ ‘ศุภวุฒิ สายเชื้อ’

02.02.2024
  • LOADING...

อะไรทำให้นักเศรษฐศาสตร์หันมาทุ่มเทให้กับการดูแลสุขภาพ?

 

ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ผู้เขียนหนังสือ Healthy Aging และ Healthy Always เล่าให้ฟังถึงจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิต เมื่อผลตรวจสุขภาพของตนในวัย 50 กลางๆ เผยให้เห็นสภาพร่างกายที่เสื่อมโทรมเทียบเท่าคนอายุ 70 กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการตระหนักรู้ว่า ‘สุขภาพดี’ สร้างได้

 

The Secret Sauce ซีรีส์ Health is the New Wealth เอพิโสดนี้ เคน นครินทร์ พูดคุยเรื่องการดูแลตัวเองให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ จากประสบการณ์และการศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจังของ ดร.ศุภวุฒิ รวมถึงชวนมองผ่านมุมนักเศรษฐศาสตร์ให้เห็นว่า การมี ‘สุขภาพที่ดี’ นั้นเป็นมากกว่าแค่เรื่องส่วนบุคคล เพราะจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

Host & Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Project Coordinator ณิชนันทน์ ทับทิม

Content Creators ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี, อาภาภัทร อารยางกูร

Video Editors วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์, อนนต์ พูนเจ้าทรัพย์, ศุภมิตร เศรษฐลักษณ์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์, ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Team Lead สิทธิโชติ สุภาวรรณ์ 

Senior Channel Admin ทศพล เพิ่มพูล

Online Community Admin สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

THE STANDARD Shared Service Department

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising