×

3 เสาหลักของการทรานส์ฟอร์ม พลิกธุรกิจพุ่งทะยาน

11.07.2023
  • LOADING...

จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การ Perform ในองค์กรอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ หลายองค์กรต้องทำเรื่อง Transformation อยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ผู้นำต้องคิดกลยุทธ์และวิธีการในการพัฒนาและสร้างเป้าหมายใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร

 

คำถามคือจะทำอย่างไรให้กลยุทธ์ที่วางมานั้นเกิดขึ้นจริงและประสบความสำเร็จได้ 

 

เคน นครินทร์ พูดคุยกับ ชุติมา เกษมกรกิจ Deputy Managing Director, KBTG ที่จะมาฉายภาพให้เห็นถึงกลยุทธ์และเบื้องหลังการทรานส์ฟอร์มองค์กรที่สำเร็จจากบทเรียนและความล้มเหลว เพื่อเป็นองค์กรเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในอาเซียน ติดตามชมได้ใน The Secret Sauce เอพิโสดนี้

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Content Creator ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี,         อาภาภัทร อารยางกูร

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์, อนนต์ พูนเจ้าทรัพย์, ศุภมิตร เศรษฐลักษณ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

THE STANDARD Proofreader Team

THE STANDARD Webmaster Team

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Archive Officer อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising