×

สร้างนิสัยการขับถ่ายใหม่ แก้อาการท้องผูก

17.06.2023
  • LOADING...

การขับถ่ายเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวและอยู่ในพฤติกรรมประจำวันที่บางครั้งก็เคยชินจนลืมใส่ใจว่าคุณภาพของการขับถ่ายของเราเป็นอย่างไร

 

Top to Toe พอดแคสต์วิทยาศาสตร์สุขภาพ อยากชวนคุณมาใส่ใจการขับถ่ายให้มากขึ้น เพราะหลายครั้งที่คิดว่าเราขับถ่ายดีแล้วนั้น แท้จริงแล้วอาจยังไม่ใช่การขับถ่ายที่มีคุณภาพ เพราะจำนวนครั้งอาจไม่ใช่ตัวบ่งชี้อย่างแท้จริง ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์ชวนสังเกตการขับถ่ายที่ดีเป็นอย่างไร พร้อมชวนปรับพฤติกรรมที่สามารถ ‘ฝึก’ กันได้ ทั้งด้วยตัวเองและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สิ่งที่เคยมองข้ามกลายเป็นเรื่องที่มีคุณภาพ และทำให้สุขภาพร่างกายของเราดีขึ้น

 


 

Credits

 

The Host ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Video Editor จุฑาภัทร มนตรีศาสตร์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Designer เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน และ พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster พงศกร เพ่งพิศ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising