×

วิธีสู้สมองฝ่อด้วยการเพิ่มเซลล์สมองไม่ให้แก่ตามวัย

02.09.2023
  • LOADING...

เป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปว่า สมองคืออวัยวะสำคัญของร่างกาย แต่รู้ไหมว่าสมองก็มีอายุเป็นของตัวเอง ซึ่งอาจไม่ตรงกับอายุของเราจริงๆ และเมื่อสมองอายุมากขึ้นทำให้เราเกิดอาการ ‘สมองฝ่อ’ ทำให้ทั้งความจำและความคิดเสื่อมประสิทธิภาพลง

 

Top to Toe และ ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์ ขอเสนอวิธีการชะลอความแก่ของสมอง เพื่อสู้กับภาวะสมองฝ่อที่เกิดขึ้นตามอายุ ตามหลัก Neuroplasticity ทำให้เซลล์สมองเพิ่มขึ้นเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง และยังคงมีประสิทธิภาพให้มากที่สุด

 


 

Credits


The Host ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์
Video Editor จุฑาภัทร มนตรีศาสตร์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Designer เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์
Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน และ พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ณัชชยา เมธากิตติพร

Webmaster วิศิษฏ์ นิติพัฒนาภิรักษ์

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising