×

ปิดสวิตช์ยีนก่อมะเร็ง ระงับที่ต้นตอก่อนป่วย

25.05.2024
  • LOADING...

เซลล์มะเร็งเกิดจากเซลล์เพียงเซลล์เดียวในร่างกายที่เกิดการกลายพันธุ์ โดยต้นตอที่แท้จริงคือ อองโคยีน (Ongenes) หรือยีนก่อมะเร็ง โดยที่ปกติแล้วร่างกายจะมีกลไกการจัดการกับยีนก่อมะเร็งอยู่แล้ว แต่หากกลไกนั้นพังหรือได้รับตัวกระตุ้นไม่ว่าจะทางพันธุกรรมหรือพฤติกรรม ก็ทำให้มะเร็งเติบโตได้

 

Top to Toe EP.100 ชวนถอดรหัสยีนก่อมะเร็งว่าเกิดขึ้นจากอะไร มีอะไรเป็นตัวกระตุ้นสำคัญ และถ้าหากเราต้องการจะปิดสวิตช์ไม่ให้ยีนก่อมะเร็งทำงาน จะมีวิธีในการดูแล หลีกเลี่ยง และปรับพฤติกรรมอย่างไร เพื่อเป็นการระงับที่ต้นตอก่อนป่วยเป็นโรคมะเร็ง

 


 

Credits

 

The Host ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์
Video Editor จุฑาภัทร มนตรีศาสตร์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Designer เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์
Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน และ พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ณัชชยา เมธากิตติพร

Webmaster วิศิษฏ์ นิติพัฒนาภิรักษ์

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising