×

วิธีช่วยปอดดีท็อกซ์ฝุ่น และหายใจแบบเต็มประสิทธิภาพ

20.01.2024
  • LOADING...

แม้ว่าปอดจะเป็นอวัยวะที่สามารถทำความสะอาดตัวเองได้ด้วยการขับของเสีย แต่ภาวะฝุ่น PM2.5 และมลพิษที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้ฝุ่นขนาดเล็กไม่ได้เพียงอยู่ในทางเดินหายใจเท่านั้น แต่ยังเข้าไปในกระแสเลือดได้ด้วย 

Top to Toe อยากชวนให้ทุกคนหายใจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงขอนำเสนอวิธีฝึกการหายใจในแบบต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปใช้และปฏิบัติตามได้จริง เพื่อช่วยให้ปอดทำงานสู้สถานการณ์ฝุ่นที่เกิดขึ้นตอนนี้ได้

 


 

Credits

 

The Host ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์
Video Editor จุฑาภัทร มนตรีศาสตร์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Designer เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์
Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน และ พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล

Webmaster วิศิษฏ์ นิติพัฒนาภิรักษ์

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising