×

เพิ่ม NK Cells เซลล์นักฆ่าเพื่อสู้กับมะเร็ง

04.05.2024
  • LOADING...

NK Cells คือส่วนประกอบของระบบภูมิคุ้มกันที่เป็นเหมือนกองกำลังทหารในการเข้าจัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย แต่เมื่อยิ่งแก่ขึ้นจำนวนและประสิทธิภาพของ NK Cells กลับลดลงและเสื่อมตามอายุ

 

เพื่อทำให้ NK Cells เพิ่มจำนวนและประสิทธิภาพในการต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมรวมถึงโรคร้ายอย่าง ‘มะเร็ง’ Top to Toe จึงขอเสนอวิธีทางธรรมชาติในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินและการใช้ชีวิต รวมถึงวิธีการอาบป่าที่มีผลวิจัยรองรับว่าสามารถเพิ่มจำนวน NK Cells ได้จริง รวมถึงวิธีทางการแพทย์ที่จะเพิ่ม NK Cells เพื่อเป็นความรู้หากต้องเผชิญกับมะเร็งในอนาคต

 


 

Credits

 

The Host ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Video Editor จุฑาภัทร มนตรีศาสตร์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Designer เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน และ พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ณัชชยา เมธากิตติพร

Webmaster พงศกร เพ่งพิศ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising